Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Danas Javna tribina u Općini Visoko

cciCentri civilnih inicijativa (CCI) organizuje Javnu tribinu sa osnovnim ciljem poboljšanja komunikacije između izabranih predstavnika i građana. Javna tribina treba da omogući građanima da predstave probleme sa kojima se susreću i postave pitanja kantonalnim poslanicima koji su zahvaljujući njihovim glasovima dobili mandat i povjerenje da ih zastupaju u zakonodavnoj vlasti.

Izabrani predstavnici će dobiti priliku da na ovom skupu direktno odgovaraju na postavljena pitanja i iznesu svoje i eventualno stavove stranaka iz kojih dolaze. Teme javne tribine će biti budžet Ze-do kantona i Program rada Skupštine ZDK za 2014. godinu.

Održavanje javne tribine je planirano za 26.12.2013. godine (četvrtak) sa početkom u 17 sati u Velikoj sali Općine Visoko.