Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Visoko, grad u kojem vladaju žene

mlade partizankeVisoko je interesantna geografska površina za sve feministkinje. Iako nije bilo nekih posebnih udruženja, protesta, revolucionarnih ideja i drugih aktivnosti koje su vijest gdje god da se dese u svijetu, Visoko je nekako samo po sebi postalo oaza za ovaj pokret. Premda u visočkim tradicionalnim porodicama vlada uvriježeno mišljenje kafanskim riječnikom opisano “jebo kuću u kojoj je žena glava porodice”, ako pogledamo neke statističke podatke i društvene fakte sasvim je vidljivo da gradom Kulina bana, Tvrtka I Kotromanića, Ajas-bega i Mule Hodžića danas vladaju žene.

Malo smo se pozabavili funkcijama žene kao takve u današnjoj visočkoj društveno političkoj zbilji. Krenimo redom:

Amra Babić – Načelnica Općine

Mirela Mateša – Predsjedavajuća Općinskog vijeća Visoko

Aida Zerdo – Zamjenica predsjedavajuće Općinskog vijeća Visoko

Dinka Omanović – Šefica kabineta načelnice Općine

Amila Koso – Stručni saradnik u kabinetu općinske načelnice

Nidžara Hadžiomerović – Pomoćnica načelnice u Službi za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline

Edina Ferizović – Pomoćnica načelnice u Službi za privredu, razvoj, budžet i finansije

Zekija Omerbegović – Pomoćnica načelnice u Službi za poslove Općinskog vijeća i Općinske načelnice

Amra Omerbegović – Po ovlaštenju načelnice trenutno obnaša upražnjenu funkciju u Službi za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica

Edina Ahmetović – Pomoćnica načelnice za Opću upravu

Suada Mlačo – Direktorica obdaništa u Visokom

Advija Mutap – Direktorica JP RTV Visoko

Jasna Drugović – Direktorica biblioteke

Mensura Alibegović – Direktorica Gradskog Kina

Vasvija Šahinović – Direktorica Doma zdravlja

Ako ovom nizu od 15 žena koje obnašaju značajne društvene funkcije pridodamo i one žene koje su “muškarci” u svojim brakovima kod pojedinaca, koji su također na nekim od značajnih funkcija u Visokom, onda je sasvim izvjesno kako je Visoko raj za sve zagovornike ravnopravnosti spolova. Koliko je to dobro i funkcionalno zavisi sa kojeg dijela tribina posmatrate utakmicu zvanu interes, odnosno od toga čiji ste navijač.