Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Pogled na brda oko Visokog

goran cakicKada dođe vrijeme samogašenja nečega što više nema nikakvog smisla, počinje se voditi grčevita borba za dokazivanje pred onim koje neće imati prilike da se razuvjere od beskrajno neutemeljene fraza. Mještanima je dosta papagajske lakrdije, pričam ti priču, pa se grčevito započela aktivnost oko povratka na stanje velikog lokalnog interesa. Smiješni su pokušaji kako bi se neko predstavio uglednim i krajnje zaslužnim, amaterom naučnikom, koji i nakon osam godina nije ponudio ni jedan kamičak istine, pa nastupa kraj do kojeg je dovelo neispunjenih obećanja, a da se nije ni počelo ozbiljno istraživati. U posljednje vrijeme Visoko je  previše opterećeno nečim što ne daje nikakve rezultate od 2005.g. pa do 2013.g., jer se nisu našle  nikakve predpostavke o svrsishodnosti istraživanja i bilo kakvih dokaza. Ima detalja koji govore o Visokom kao vrijednom prostoru na kom se može naći previše  interesantnih dokaza, ali ostavimo to nekom ko ne mora trošiti pare zarađene u Visokom za hodnje po pustom svijetu uz predhodnicu koja je trebala pripremiti posjetu vrijednu pažnje. Posjete idu, a da li su  vrijedne pažnje znamo mi u Visokom. Lokalitet na kom se pokušava oduzeti pravo nad čudom prirode je zaista primamljiv teren, poligon naučne istine na kom se može posmatrati razvoj zemlje kroz 30 miliona godina na veoma uskom prostoru za velika istraživanja uz minimalna ulaganja. Mnogi geološki fenomeni u okolini Visokog mogu služiti kao poligon za izučavanje geoloških struktura i procesa od oligocena do gornjeg miocena. Visoko je na žalost onih koji to razumiju, odlutalo u prisilnu  fantaziju upustivši se u proces blamaže pred naučnim svijetom. Naučni svijet iz “desete klase” pružio je na svoj način podršku projektu nadajući se da će kroz ono što nisu vidjeli doći do nekog poštenijeg  istraživanja. Dolaskom u Visoko su izgubili i ono malo interesa, jer nisu našli ništa od onog što im se prisilo naturalo silnim prezentacijama u zimskom periodu do vjeruju tuđoj priči nego svojim očima.

Egipćani, iako iz  prve  naučne “lige”prihvatili su saradnju uz puno skepse, osjetivši besciljnost, perfidnost cijelog projekta, ali su odmah u prvoj godini naložili dodatna istraživanja koja im nisu donijela ništa novo pa su elegantno, kratkim pismom izrazili svoje razočarenje u neispunjenje i najjednostavnijih arheoloških metoda u nastojanju stvoranja naučnih oblika istraživanja i metodološkom kontaktiranja u naučnom svijetu. Bosanski geolozi, oni koji su završili svoj naučni vijek i oni razasuti po svjetskim Univerzitetima, institutima visoko pozicioniranim, doktori nauka profesori znaju šta je i kakvo tlo srednje Bosne, kako je nastalo i koliko vremena treba da se to spozna. Previše je komplikovano objasniti pojedincima da se do diploma arheologa i inžinjera geologije može doći samo u oblasti odakle se pružaju podaci, a ne iz oblasti nauka koje nemaju nikakve veze sa prirodom.

Naučnici iz Egipta su  prekidom daljne saradnje rekli sve i konačno kao ljudi iz prve priznate naučne “lige” na vrijeme su napustili  daljnju saradnju iz oblasti u kojoj se godinama spominju isti ljudi, iste brojke isti  tzv. ne dokazani dokazi. Kad god je zatrebala materijanost, ma kakvog, dokaza stvar je postajala jasna utoliko, jer je aktuelno postajalo ono što je nevidljivo, sada su to energije, većini nevidljive, ali prisutne i davno dokazane. Smiješna je priča o pripremi novih prezentator,a gdje se ozbiljno naređuje prelazak na energetsku ideologiju i novi oblik prigušenog liječenja u mraku šljumkovitiog podzemlja, a tajno zaustavlja tirada o piramidalnoj euforiji.

Žao mi je što moj pokušaj objašnjenja ne nailazi na shvatljiv odjek istinitog posmatranja, jer ga usmjeravam na geološku pozadinu tektonskim pomjeranjima. Površni pokušaj da se priroda pretvori u kvazinaočnu priču o nekom “čovjeku” koji je pravio iz temelja masive oko Visokog, a da do skora niko  nije imao snage  da argumentovano promjeni istinsku sliku o promjenama koje su nastale tektonikom i čije se posljedice i danas dadu uočiti na reljefu “pocijepanih” brda, pa je vidljivo da gotovo svaki geomorfološki detalj na slici govori o redu pomjeranja reljefa, što pomaže donošenju zaključaka na osnovu uočenog pa dokazanog, a ne na osnovu izmišljenog i ne dokazanog.

mt_ignore: New Picture

Ko se malo više potrudi uočiće još jedan objekat o kome niko ne govor,i jer bi bilo previše sve natovariti nekoj “prepametnoj” civilizaciji koja je brda gradila samo zato jer su željeli da im se neko nekad zadivi.

mt_ignore: New Picture 1

Malo drugačiji snimak koji govori isto uz detalje koji bi morali promijeniti nakaradno mišljenje i daljnje propagiranje neodrživih razmišljanja, pa je potrebno javno iznijeti uočeno mišljenje o reljefu kao lokalne geološke fenomene, ne izdvajajući ih iz cjeline  u kojoj se nalaze. Drugim riječima lokalne pojave raznih geomorfoloških oblika su rezultat tektonskih aktivnosti u kombinaciji sa erozivnim procesima u cijelom sarajevsko-zeničkom bazenu.

mt_ignore: New Picture 2

mt_ignore: New Picture 3

Novi snimak, dva posebna tehnička rješenja, pokazuje kompleksnost morfologije dijela Bosne. Visoko je u seizmički  veoma nestabilnom području, na samom kontaktu dviju zona, brdske, dosta nestabilne i odjeljene od ravnice, rijekom Bosnom pa bi se moglo desiti da uz 5 anomalija i naznačenih geomorfoloških formi moglo proglasiti piramidalnim objektima i u dolini Visoko -Lepenica o čemu neće biti priče duže vremena i da se ponovo ne izmisli ljudsko porijeklo sličnim masivima bez ikakvog smisla kao i do sada.

Jedna stara izreka se u okolini Visokog još može čuti kao posljedica jakih seizmičkih pomjeranja, “Treslo se, a brda su se micala” pa je, ad hok, ne odbacujmo, nego je posmatrajmo kao legendu u kojoj se istina negdje skrila. Ne zaboravimo da prema zapadu imamo epicentralnu zonu ispod Tutnjevog brda odakle gotovo svake godine kreće seizmička aktivnost u ovom dijelu Bosne. 

Šta onda reći da se čitalac usmjeri u pravcu nauke?

Visočica je veoma stara geološka tvorevina i čini zajednički masiv zajedno sa brdima Četnice, Krtnice i Cemorca. Jedinstveni planinski  masiv daje visočanima priliku da ponude široj  javnosti mogućnost  educiranja o dijelu istorije zemljine kore. Kroz to će svi dobronamjerni posjetioci svjesni ljepote ovoga kraja i raznolikosti geoloških fenomena dostupnih sa veoma malim ulaganjima. Želim zajedno sa svojim sugrađanima pružiti priliku da na jedan znanstveno utemeljen način. Samo u tom slučaju nam se neće desiti da nam se smiju, kako domaći, tako i strani naučnici bježeći iz Visokog kad se uvjere u staje na terenu i kad saznaju o kakvoj zloupotrebi se radi. Geoparkovi su poznati svugdje u svijetu i ovo je prilika da Visoko bude centar geološkog parka oblasti koji će služiti edukaciji u pravom i jedinom obliku naučne spoznaje o razvoju zemljine kore svih budućih generacija.

Žao mi je što će biti razočarenja kod onih koji su pokušali lažnim primjerima ubijediti javnost da je visočka brda gradio čovjek kad ga u to vrijeme nije bilo na zemlji.

Ovdje nema mnogo nauke jer je namjerno izostavljena zbog obilatog  nedopustivog korištenja u svrhu sopstvene promocije.

 S obzirom da se sad mijenja stanje tolerantnosti, vrši se pritisak na domaću javnost za davanje dozvole oko generalnog formiranje oblika ivica brda bez ikakve naučne prezentacije čime će se zalediti piramidalna forma bez ikakvih dokaza, ćime bi se omogučio lagani prelaz na energetsko stanje i medicinske tretmane koji, ama baš, ni po čemu ne postoje. Čudno je kako svi zabuljeni u propalu ne naučnu misao ne shvataju da energija ne postoji kao proizvod ljudskih ruku, nego naprotiv, prirode i oblika brda.

Bit će još pisanja o mnogo ćemu, ali posebno detaljno jer Sumanova oscilacija nije ono što danas postoji, a sutra ne postoji i iznosi ne onoliko koliko se navodi u fenomenološkom, danas jednom, a sutra drugom broju oscilacija. Ne tako davno, Njemački naučnici uočili su, danas frekventno promjenjljive talase kako po vrsti tako i broju oscilacija u najdubljim rudnicima Njemačke. Inače, Sumanova oscilacija je bila reper vremena, ali se odustalo od nje kad je počela da mijenja frekvenciju.