Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Da li smo izabrali prave i da li uopće znamo izabrati?

Izbori kolumnaDemokratija koja je početkom devedesetih došla na prostore BiH, dala je pravo svim punoljetnim građanima da biraju i budu birani, a što ujedno predstavlja jedno od osnovnih načela demokratije. Prema teoriji, demokratski se proces oslanja na pretpostavku da većina građana prepoznaje najboljeg političkog kandidata ili najbolju političku ideju. Međutim, kroz dugogodišnju primjenu demokratskog procesa u kojem narod sebi bira vlast samo po sebi se nametlo pitanje da li je narod zaista kompetentan da izabere najbolju vlast i pojedince koji će biti u toj vlasti.

Istraživanja koja su provedena tražeći odgovor na ovo pitanje dovode do zaključka da teorija o demokratiji ima jedan nesretan nedostatak, a to je da je većina birača jednostavno nije u stanju da izabere pravog kandidata, piše Daily Mail. Istraživanja koja su provedena impliciraju da demokratski izbori proizvode osrednje vodstvo i politiku.

Da su ova istraživanja tačna tj. da građani nisu u stanju izabrati pravu vlast i pojedince u toj vlasti najbolje nam potvrđuju naše vlasti i vlastodržsci koje mi svih ovih godina biramo. Naše vlasti i vlastodržci nisu ni osrednji, nažalost oni su daleko  ispod prosjeka.

Naime, građani BiH imaju priliku da na različitim nivoima vlasti i među brojnom političkom klijentelom biraju svog ljubimca, nekog na koga su jednostavno “tipovali” misleći da će im pomoći da riješe raznorazne društvene nebuloze i državne dubioze. Već sad je evidentno da ove trenutne kao i one prethodne vlasti ne mogu, neće i ne znaju da riješe nagomilane probleme građana. Što je još gore naši vlastodršci svakodnevno proizvode nove još veće probleme svojim građanima.

Naš neuspjeh ili nesposobnost da izaberemo prave u zadnjih dvadesetak i kusur godina prelaska iz realsocijalizma i jednostranačkog režima u kapitalizam i višestranačku “demokratiju”, najčešće se opravdava pučkim mudrostima, kojima se komentiriše katastrofalna politika vlasti, koje su zemlju opljačkale, deindustrijalizirale i dovele na koljena, bile su “mi smo ih birali” ili “narod ima vlast kakvu zaslužuje”. No, je li to baš tako? Jesmo li ih doista mi samo tako izabrali ili su nas oni prevarili?

Također na razini pučke mudrosti postoji i onaj drugi poučak koji kaže „svi su oni isti“ koji neko vrlo mudro infiltrira među nezadovljnu masu kako bi je obezglavio i zbunio u odluci da li treba mijenjati i pokušati sa nekim novim snagama ili treba zadržati postojeće na koje smo navikli da nas lažu. Iskustva pokazuju da u toj dilemi uvijek prednost dajemo starim.

Pored navedenog i bez obzira na to da narod prilikom izbora vlasti griješi ili možda je bolje reći naivno vjeruje određenim političkim elitama i njihovim vođama, možemo zaključiti i jednu drugu negativnu pojavu, a to je da se logika liberalne “demokratije” poprilično internalizirana i uzima se zdravo za gotovo da je onaj ko pobijedi na izborima doista demokratski izabran i da je to “volja naroda”.

Tačno je to da je svaka vlast u demokratskim sistemima volja naroda mada je i to upitno, međutim, da li je volja naroda da država u kojoj žive bude najiskorupiranija u Evropi, zatim da li je volja naroda da političari od države prave svoje privatne prčije u koje zapošljavaju samo svoje najbliže i najodanije, da sa grbače naroda uzimaju luksuzne stanove, vile, skupocijene automobile i sl., da li je volja naroda da imaju katastrofalno obrazovanje, zdravstvo i sve druge segmente društva.

Sa sigurnošću tvrdim da nije, te stoga vlast ma koliko bila izabrana demokratski, te u skladu sa Izbornim zakonom stekla legalitet i legitimitet, nema pravo odnosno nema legalitet i legitimitet da vlast koju su dobili od naroda koriste protiv istog tog naroda i države i što još gore od svega u svrhu ličnog bogaćenja.

Ukoliko želimo da nam bude bolje u budućnosti moramo poćeti koristiti demokratiju i ono što ona nudi na bolji i svrsishodniji način. Moramo se potruditi da dokažemo da mi Bosanci i Hercegovci znamo prepoznati prave lidere, a ujedno da znamo kazniti one koji kaznu zaslužuju, dakle sve one koji su nas svih ovih godina sigurno vodili i vode u propast, u protivnom spasa nam nema.