Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Općina po mjeri (u službi) građana

nevzeta begic12. sjednica Općinskog vijeća je iza nas, sa 18 tačaka dnevnog reda. Ovom prilikom neću pisati o svim tačkama, ne što nisu važne i što ne zaslužuju pažnju, već ću napisati samo osvrt za neke koliko mi prostor dozvoljava. Naš narod ne voli duge tekstove. Ovaj tekst iako je malo duži nadam se da mi na tome neće zamjeriti i da će imati strpljenja ga iščitati.

Na dnevnom redu kao 3.tačka se nalazio Nacrt programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2014. godinu. Sadržaj programa se razmatrao u pet oblasti i to: A. Oblast lokalne samouprave i uprave u okviru koje je predviđeno donošenje Strategije za mlade i Strategije komuniciranja s javnošću. Općina Visoko nema ove strategije i pohvalno je što će se krenuti u pripremu istih. B. Oblast finansija C. Oblast privrede i poljoprivrede D. Oblast prostornog uređenja, komunalne djelatnosti i zaštiti čovjekove okoline, su oblasti u okviru kojih su predložene tačke koje uglavnom moraju biti predmet programa rada Općinskog vijeća. Tačka sa Prijedlogom odluke o izradi izvedbenog projekta snabdijevanja pitkom vodom cijelog područja općine Visoko, sa prijedlogom dinamike realizacije i finansiranja, je tačka koja zasigurno najviše tišti građane vangradskog područja. Predviđeni rok za ovaj prijedlog je decembar krajem 2014. godine. Ovaj rok je nerealan, jer ne odražava hitnost potreba nasih građana. Ovoj problematici bi se trebali posvetiti odmah, što je i bila jedna od mojih kritika ponuđenog programa rada. E. Oblast studijsko-analitički i informaciono-dokumentacioni materijali, je oblast u okviru koje je predviđeno da se razmatra bezbroj Informacija i Izvještaja iz određenih oblasti. Ukoliko se ne donesu kvalitetni zaključci, prijedlozi koji će se i realizovati, a ne samo konstatovati u okviru ove oblasti, građani ponovo neće imati nikakve koristi. Ostat će samo mrtvo slovo na papiru u zapisniku. Klub vijećnika Saveza za bolju budućnost Visoko (SBB) je dostavio svoje prijedloge, od kojih su neki inkorporirani u sadržaj programa rada Općinskog vijeća, s tim da smo i dalje mišljenja da problem zapošljavanja, otvaranja radnih mjesta, problem pitke vode, problem divljih deponija i odvoza smeća, kao i problem pasa lutalica su primarni. Hitno se treba krenuti u rješavanje istih, ali sa ovakvim predloženim Nacrtom prijedloga programa rada OV i ovakvim tempom rada, trebamo se svi zapitati, realno kada će doći do njihovog rješavanja.

Kao 10. tačka dnevnog reda se razmatrala Informacija o prijevozu učenika i studenata-participacija općine Visoko. Informacija koja je konačno transparentno ponuđena, koju je trebalo znatno ranije razmatrati, s obzirom da je došlo do potpisivanja peticije od strane oko 4000 građana nezadovoljnih odlukom Općine o smanjivanju plaćanja participacije sa 40% na 20% za karte učenika-studenata. Po ovoj tačci sam izlazila više puta, smatrajući da stavka budžeta od 150.000 KM predviđena za ovu namjenu je nedovoljna i trebala bi biti znatno veća. Odnosno, ono za šta sam se sve vrijeme zalagala jeste da se trebaju izmjeniti Kriteriji koji su na snazi od 01.01. 2013. godine za učenike srednjih škola i studenata koji imaju pravo korištenja participacije. Žalosno je što se u kriterijima navode i kao uslov klasificiraju samo djeca ratnih vojnih invalida sa 100% i 90% invaliditeta. Što nisu uvršteni učenici i studenti bez jednog roditelja i što je izbačena kategorija učenici i studenti samohranih majki (roditelja). Kao i neshvatljivo je da za navedene Kriterije način i vrijeme podnošenja zahtjeva je planiran rok samo u septembru za srednjoškolce, odnosno u oktobru za studente. Zahtjevi bi se trebali moći podnositi tokom cijele školske godine, naravno uz adekvatnu priloženu dokumentaciju, jer samo na taj način svi učenici i studenti koji vozare će imati ista prava i bit će izjednačeni. U ovakvim nepredvidim uslovima niko ne može garantovati da nečiji roditelj neće ostati bez posla ili doživjeti neku drugu sudbinu tako da izmjenom stanja u porodici takva djeca imaju prava na povlastice u prijevozu, da ne moraju čekati narednu godinu za podnošenje zahtjeva. Ili, omogućiti podnošenje zahtjeva nakon prvog polugodišta.

Za kraj, osim što ću navesti Vijećničku inicijativu koju sam predložila na sjednici, čijom realizacijom Općina kao jedinica lokalne samouprave bi i praktično održavala stvarne potrebe građana tj. bila servis na usluzi svim građanima. Napisat ću i jedan citat koji se često pominje kada se govori o demokratiji, to je: “DEMOKRATIJA NIJE MAŠINA KOJA SAMA RADI”. Iz tog razloga podsjećam sve naše građane da uzmu ključ u svoje ruke kako bi pokrenuli mašinu zvana demokratija. Da budu aktivni i da sa svojim prijedlozima učestvuju u predstojećim Javnim raspravama o Nacrtu programa rada Općinskog vijeća Visoko, kao i Nacrtu budžeta općine Visoko za 2014. godinu, jer samo na taj način mogu učestvovati u donošenju odluka vlasti ili utjecati na vlast.

S poštovanjem!

prof. Nevzeta Begić