Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Novi nalazi fiziko-hemijskih i mikrobioloških analiza u okviru Programa „Lokalni vodni objekti“

dom zdravlja visokoDonosimo nove nalaze fiziko-hemijskih i mikrobioloških analiza u okviru Programa „Lokalni vodni objekti“, a koji udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće kod lokalnih vodnih objekata:
– Javna česma „Babino“ Džindići
– Lokalni vodovod „Lisičak“ Dubrave
– Lokalni vodovod „Gornje Moštre“
– Lokalni vodovod „Velijina voda“ Muhašinovići
– Lokalni vodovod „Radio-stanica“ Donja Zimča
– Lokalni vodovod „Radinovići“
– Lokalni vodovod „Donje Moštre“
– Lokalni vodovod „Musjenica“ Hlapčevići
– Lokalni vodovod „Vrelo“ Džindići
– Lokalni vodovod „Slatina“ Radovlje
– Lokalni vodovod „Krečane“ Radovlje
Nalazi fiziko-hemijskih i mikrobioloških analiza Programa „Lokalni vodni objekti“ koji ne udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće kod lokalnih vodnih objekata:
– Lokalni vodovod „Bukovik“ Vilenjak (ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija). Voda se može koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode. Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i ev. sanacija objekta. Preporučuje se ponoviti fiziko – hemijsku i mikrobiološku analizu vode.
 
– Područna škola Orašac-bunar. Mikrobiološki nalaz uredan. Prema mikrobiološkoj čistoći ova voda bi se mogla koristiti za piće. Fiziko – hemijski ova voda nije zdravstveno ispravna zbog blago povećanog stepena mutnoće. Potrebno je preispitati sanitarno – tehničke karakteristike vodnog objekta i zone sanitarne zaštite, u smislu otklanjanja mogućnosti prodiranja površinskih i otpadnih voda u objekat. Preporučuje se ponoviti hemijsku i mikrobiološku analizu vode nakon poduzetih mjera. Vodu uredno i adekvatno hlorisati.