Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Inicijativa za donošenje odluke kvartalnog ili godišnjeg plaćanja naknade JP EP BiH dd Sarajevo općini Visoko

vahid ramic1Pokrećem inicijativu da OV Visoko donese zaključak kojim se načelnica općine Visoko obavezuje i ovlašćuje da kod nadležnih organa pokrene proceduru vezanu za:                                                                               

-donošenje odluke o proširenju prijateljskog okruženja na područje općine Visoko, zbog bloka 8 TE Kakanj, imajući naročito u vidu MZ u blizini TE Kakanj

– i za donošenje odluke kvartalnog ili godišnjeg plaćanja naknade JP EP BiH dd Sarajevo općini Visoko, a na ime obeštećenja žitelja općine Visoko i za štetu koja im se kontinuirano nanosi iz TE Kakanj

O toku procedure izvjestiti OV kvartalno

Rok: Proceduru pokrenuti u roku od 30 dana od dana kada je OV usvoji

Zaduženi: općinska načelnica i nadležne službe

OBRAZLOŽENJE

Stanovništvu  općine Visoko, naročito MZ  u blizini, koje su praktično pod dimnjakom TE Kakanj se decenijama nanosi šteta putem onećiščenja zraka pepelom, sumpornim i azotnim oksidima. Zbog toga trpimo gubitke u prinosima, ali i na zdravlju djece i odraslih pa čak i na skraćenju godina života. U rubnim MZ (naročito MZ Dobrinje) ti gubici su veći nego u nekim MZ općine Kakanj čiji gubici se barem dijelom materijalno kompenziraju.

Tražimo ispunjenje Ustavom zagarantovanog prava jednakosti. Tražimo ispunjenje planeterno privilegovanog principa: zagađivač plaća za štetu koju je nanio i to onome kome je šteta nanešena.