Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Analize vode

cesma voda visokoStižu nove analize iz visočkog Doma zdravlja, a koje se tiču ispravnosti vode sa visočkih vodovoda. Nalazi fiziko-hemijskih i mikrobioloških analiza koji udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće kod vodnih objekata:

– Školski vodovod OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre

– Područna škola Radovlje (lokalni vodovod „Sopot“)

– Muzička škola „Avdo Smajlović“ Visoko-gradski vodovod

– OŠ “Safvet beg Bašagić“ Visoko-gradski vodovod

– OŠ“Kulin ban“ Visoko-gradski vodovod

– Franjevačka klasična gimnazija Visoko-gradski vodovod

– MSŠ „Hazim Šabanović“ Visoko-gradski vodovod

Nalazi fiziko-hemijskih i mikrobioloških analiza koji ne udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće kod vodnih objekata:

– Kopani uređeni bunar Područna škola Orašac (ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija i blago povećanog stepena mutnoće). Voda se može koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode. Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i ev. sanacija objekta. Preporučuje se ponoviti fiziko – hemijsku i mikrobiološku analizu vode.

– OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje, općina Visoko (ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija). Voda se može koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode. Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i ev. sanacija objekta. Preporučuje se ponoviti fiziko – hemijsku i mikrobiološku analizu vode.

– Gimnazija Visoko, općina Visoko – gradski vodovod, ova voda ne udovoljava zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće, zbog izrazito povećane potrošnje kisika iz KMnO4 i blago povećane koncentracije azotnih materija (amonijak). Prema mikrobiološkoj čistoći koju pokazuje ovaj uzorak, ova voda bi se mogla koristiti za piće. Preporučuje se ponavljanje hemijske i mikrobiološke analize vode nakon ispitivanja sanitarno – tehničkih karakteristika vodnog objekta i zone sanitarne zaštite, u smislu otklanjanja mogućnosti prodiranja površinskih i otpadnih voda u objekat.

Nalazi fiziko-hemijskih i mikrobioloških analiza koji udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće kod lokalnih vodnih objekata:

– Lokalni vodovod „Babunac“ Srhinje

Nalazi fiziko-hemijskih i mikrobioloških analiza koji ne udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće kod lokalnih vodnih objekata:

– Lokalni vodovod „Groca“ Srhinje (ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija). Voda se može koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode. Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i ev. sanacija objekta. Preporučuje se ponoviti fiziko – hemijsku i mikrobiološku analizu vode.