Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Održana javna rasprava o Nacrtu Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći

opcina visoko 3Javna rasprava o Nacrtu Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, a koju provodi Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona održana je jučer, ponedjeljak 21.10.2013. godine, u Velikoj sali Općine Visoko.

Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći usvojila je Vlada ZDK u formi Nacrta, uputila ga u Skupštinu koja je isti prihvatila, a koji je kao takav upućen na javnu raspravu.

Cilj javne rasprave o Nacrtu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći je donošenje što kvalitetnijih zakonskih rješenja za organizovanje i način funkcionisanja besplatne pravne pomoći u ZDK koja obuhvaća položaj, ulogu, organizaciju, uslove, nadležnosti, način i vrste besplatne pravne pomoći.