Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Bez etikete, molim!

damar omladine„Bez etikete, molim!“ je najnoviji projekt Udruženja „Damar omladine“ koji će biti implementirati na području općine Visoko. Projekt je podržan od strane Heartefact fondacije iz Beograda. Jedan od ciljeva projekta jeste formiranje forum teatra koji će da radi na smanjenju diskriminacije osoba na margini društva.

Ključna komponenta projekta je upotreba teatra u edukaciji, odnosno da se problemom stereotipa i uzrokom diskriminacije bavi kroz različite pozorišne-teatarske aktivnosti. Pored toga, učesnici će imati priliku da upoznaju i rade sa drugim populacijama i da razmjene iskustva o problemu izazvanim stereotipima i predrasudama i o mogućnostima  njegovog prevazilaženja.

Projekt je planiran da traje 6 mjeseci.