Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Samo što je otvoren Dnevni centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama već zatvoren!?

dobrinje dnevni centarTog 06.12.2012. godine u 11.00 sati u prisustvu gostiju i učenika OŠ “Mehmedalija M. Dizdar“ Dobrinje i Gimnazije „Visoko“ otvoren je, u Dobrinju, općina Visoko, Dnevni centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama. Ploču su svečano otkrili ambasadorica Njemačke u BiH Urlike Maria Knotz, ministar Mirko Trifunović, općinska načelnica Amra Babić i predsjednik UO Udruženja „Humanost” Goran Bulajić.

Dnevni centar je trebao biti na usluzi djeci i odraslim osobama s posebnim potrebama s područja općina Visoko, Kakanj, Breza, Vareš i Olovo. U početku je i bio, ali kako je vrijeme odmicalo 13 uposlenika (neki su vozarili iz Živinica i Maglaja) sve je bilo nezadovoljnije jer za svoj rad nisu dobijali materijalnu naknadu i nakon pet mjeseci rečeno im je da se Dnevni centar zatvara, a oni idu tri mjeseca na neplaćeno.

Dnevni centar u Dobrinju je sagrađen kao rezultat saradnje Ministarstva za privrednu saradnju i razvoj Njemačke, putem humanitarne organizacije „Terra Tech“ i udruženja „Humanost” (1, 2 miliona KM), Vlade ZDK (174 000 KM), Općine Visoko koja je obezbijedila plac za izgradnju, dokumentaciju i priključak na infrastrukturu, te njemačke organizacije „Bild hilft e.V.“ (60 630 KM).

Kako nezvanično saznajemo od pomenutih gradova samo su Kakanj i Visoko izvršavali preuzete obaveze, drugi su imali svoje razloge zašto ne žele biti dio te priče, neki zbog toga što nemaju korisnika usluga Centra, a neki zbog toga što u Centru nema uposlenih sa njihovog kraja. Navodno je i  Udruženje “Humanost” u određenim problemima, a vezano za sudske tužbe i presude bivših uposlenika zbog čega im je i račun blokiran.

Sudbina Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama i sudbina onih koji su bili “zaposleni” u njemu u ovom trenutku je nepoznata, ono što je poznato je da do sada uposlenici ovog Centra nisu dobili niti jednu platu niti im je uplaćeno bilo šta po pitanju zdravstvenog osiguranja i radnog staža.

A bila je ovo dobra i pametna zamisao. Dnevni centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama je zamišljen kao objekat namijenjen djeci i mladima sa posebnim potrebama od 7 – 21 godine koja zbog svojih posebnih potreba ne mogu pohađati redovnu školu i odraslim osobama sa posebnim potrebama koje zbog vrste ili težine oštećenja nisu mogle biti ili ne mogu ponovo postati aktivne na općem radnom tržištu.

Dnevni Centar je trebao nuditi usluge odgoja, edukacije, obrazovanja djece sa posebnim potrebama školskog uzrasta kroz grupni rad, a prema programu prilagođenom individualnim potrebama korisnika, usluge dnevnog zbrinjavanja, savjetodavne usluge djeci i roditeljima djece sa posebnim potrebama, usluge individualnog  fizikalnog tretmana, individualne govorne terapije i rehabilitacijskog podsticaja, usluge logopeda i fizioterapeuta.