Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Nove analize vode

dom zdravlja visokoNalazi fiziko-hemijskih i mikrobioloških analiza udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće kod lokalnih vodnih objekata:
 
– Lokalni vodovod “Kućetine“, Goduša (područna škola Goduša)
– Javna česma „Buci“ Buci
 
Nalazi fiziko-hemijskih i mikrobioloških analiza koji ne udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće kod lokalnih vodnih objekata:
 
– Lokalni vodovod „Kula“ Goduša (ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija i povećanog stepena mutnoće). Voda se može koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode. Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i ev. sanacija objekta. Preporučuje se ODMAH ponoviti fiziko hemijsku i mikrobiološku analizu vode.
 
– Lokalni vodovod „Sedra“ Goduša (ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija). Voda se može koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode. Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i ev. sanacija objekta. Preporučuje se ponoviti fiziko hemijsku i mikrobiološku analizu vode.
 
– Lokalni vodovod „Sališća“ Goduša (ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija). Voda se može koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode. Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i ev. sanacija objekta. Preporučuje se ponoviti fiziko hemijsku i mikrobiološku analizu vode.
 
– Lokalni vodovod „Vijer“ Goduša (ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija). Voda se može koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode. Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i ev. sanacija objekta. Preporučuje se ponoviti fiziko hemijsku i mikrobiološku analizu vode.