Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Halim Dervišević je primjer kako bi trebao raditi jedan vijećnik u interesu Visokog, a vi ga zato osuđujete i kažnjavate!?

halim dervisevicOni koji imaju tu (ne)sreću da prisustvuju sjednicama OV Visoko mogu svega da se nagledaju i naslušaju. Od notornih gluposti, nekulture, infantilnih prijedloga, krajnjeg nerazumijevanja onoga zbog čega su tu, primitivnog dobacivanja iz klupa onih koji uopšte nisu vijećnici, do naglašene demontracije sujete i ega… U takvom ambijentu funkcioniše i radi zakonodavna vlast, a pomenute sjednice su ustvari samo farsa nekolicine pojedinaca koji sve ranije dogovore i vijećnike koriste kao privatnu svojinu i političke robove koji iz sebi znanih razloga pristaju da budu sluge potonjih.

Jedan od onih koji odudara od gore dočarane slike zakonodavne vlasti svakako je Halim Dervišević, vijećnik BPS-a u drugom mandatu i prosvjetni radnik. Dervišević je atipičan vijećnik, nije poslušnik i nije neko ko samo klima glavom i onda kada ne misli tako. Dokazao je Dervišević svoju političku dosljednost još u prošlom mandatu i narod je to prepoznao, pa mu ukazao povjerenje u još jednom mandatu. Zbog toga kakav jeste, a častan je i dosljedan svojih stavova česta je meta neistomišljenika koji dolaze iz vladajuće koalicije SDA/SBiH. Nerijetko je vrijeđan na najprimitivniji način za vrijeme dok se nalazio za govornicom i to od strane onih koji ne znaju dvije prostoproširene rečenice da sastave i od onih koji svoju navodnu pamet demonstriraju iz vijećničkih klupa iako nisu imali hrabrosti da “izvagaju” svoju političku pamet na način da budu na nekoj od listi pa da im narod ukaže povjerenje i da mandat da bi pametovali i dijelili nekakve stupidne političke lekcije.

Halim Dervišević kao čovjek koji govori što misli, kao neko ko bez puno lihvarskog političkog kalkulisanja zarad vlastitog interesa javno govori istinu koja smeta i boli u daljnjim smetljarskim računicama i matematikama vizionara skrivenih iza vlastitih vijećnika i stranke, postao je smetnja. U nemogućnosti suprostavljanja argumenata sada se najnovijim odlukama Etičke komisije ovaj čovjek pokušava politički eliminisati, minimizirati i poniziti. Ova metoda pozivanja na javni prezir i jednu vrstu političkog linča svih koji ne misle kao ONI već je poznata i ranije primjenjivana nad onima koji imaju svoje vlastito mišljenje i stav i koji nisu dio sitnomahalskih sijelskih talova. Stoga odluku dirigovane Etičke komisije treba javno osuditi što ovom prilikom i činimo u nadi da je Titin vakat “verbalnog delikta”, Golog otoka i sličnih metoda proizašlih iz jednoumlja iza nas ili nam se Tito ukazuje kroz neke šerijatske oblike novonastalog sistema, pa možemo očekivati da uskoro po uzoru na zemlje koje prakticiraju taj vid zakona neistomišljenici budu kamenovani ili da im odsjecaju pojedine dijelove tijela?

Zbog toga što razmišlja svojom glavom, koristi pravo da kaže šta misli na osnovu glasova i mandata dobijenih od naroda kao nosilac liste BPS-a na prethodnim lokalnim izborima Općinsko vijeće Visoko izriče Halimu Derviševiću, vijećniku Općinskog vijeća Visoko, sankciju “javni ukor drugog stepena”. Uz izrečenu sankciju, vijećniku Halimu Derviševiću se odbija 15% od ukupne mjesečne naknade (vijećnička naknada, paušal i naknada za rad u komisijama) u trajanju od pet mjeseci od dana donošenja ove odluke ????

I Z V J E Š T A J

o provedenom postupku provjere po prijavi protiv vijećnika Halima Derviševića, sa prijedlogom sankcije 

Etičkoj komisiji Općinskog vijeća Visoko, podnesena je prijava Općinske načelnice Visoko, broj: 01/2-02-879/13 od 29.7.2013. godine i prijava Kluba vijećnika SDA, broj: 02-166/13 od 30.7.2013. godine, obje protiv vijećnika Općinskog vijeća Halima Derviševića zbog kršenja odredbi Etičkog kodeksa za vijećnike Općinskog vijeća i Općinskog načelnika Visoko na 9. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 27.7.2013. godine.

U skladu sa odredbama Etičkog kodeksa, Etička komisija je pokrenula postupak provjere navoda iz prijava, te na osnovu člana 21. stav 2. Etičkog kodeksa uputila obavijest o prijavama, broj: 01/1-02-5-2/13 od 1.8.2013. godine, vijećniku Halimu Dervišević kojem je ukazano da ima pravo dati svoj pisani odgovor, sa informacijama koje smatra relevantnim za svoju odbranu pred Komisijom. Vijećnik Halim Dervišević nije dostavio Komisiji svoj odgovor po upućenoj obavijesti o prijavama.

Na 3. sjednici, održanoj 6.9.2013. godine, Etička komisija je razmotrila zaprimljene prijave, te izvršila uvid u video zapis 9. sjednice Općinskog vijeća.

Općinska načelnica u prijavi ističe da je vijećnik Halim Dervišević na 9. sjednici Općinskog vijeća, u okviru 4. i 6. tačke dnevnog reda, u svojim nastupima za govornicom Općinskog vijeća iznio niz neargumentiranih navoda optužbi i kleveta na račun Stranke demokratske akcije, čime je prekršio odredbe člana 10. Etičkog kodeksa.

Klub vijećnika SDA u prijavi ističe da je vijećnik Halim Dervišević tokom 9. sjednice Općinskog vijeća, obmanjivao javnost i istom manipulisao, iznoseći razne neistine i optužbe na račun SDA, bez bilo kakvih argumenata, čime je izvršio povrede članova 10. i 11. Etičkog kodeksa.

Postupajući po prijavama, a na osnovu uvida u video zapis 9. sjednice Općinskog vijeća, Etička komisija je utvrdila da je vijećnik Halim Dervišević prekršio Etički kodeks time što je u komunikaciji na 9. sjednici Općinskog vijeća nastupao suprotno odredbama člana 10. Etičkog kodeksa.

 Uvidom u video zapis 9. sjednice Općinskog vijeća, Etička komisija je utvrdila da vijećnik Halim Dervišević, u svom obraćanju za govornicom, u okviru 4. i 6. tačke dnevnog reda nije istupao sa uvažavanjem, poštovanjem i potrebnom kulturom dijaloga, te da nije vodio računa da njegovo obraćanje može uvrijediti ili omalovažiti vijećnike, predstavnike izvršne vlasti ili druge ličnosti.

Utvrđujući da je izvršena povreda člana 10. Etičkog kodeksa, Etička komisija predlaže da se vijećniku Halimu Derviševiću izrekne sankcija:

– Javni ukor drugog stepena.

Uz ovu sankciju vijećniku se odbija 15% od ukupne mjesečne naknade (vijećnička naknada, paušal i naknada za rad u komisijama) u trajanju od pet mjeseci od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.

Novčana sredstva prikupljena na osnovu izrečene sankcije usmjeravaju se na račun JU Centar za socijalni rad Visoko. Izrečena sankcija objavljuje se u “Službenom glasniku općine Visoko” i sredstvima javnog informisanja na području općine Visoko.

Prilikom utvrđivanja prijedloga sankcije, Komisija se rukovodila time da je imenovanom vijećniku u prethodnom mandatu Općinskog vijeća izrečena sankcija – javni ukor prvog stepena, također radi povrede člana 10. Etičkog kodeksa, odnosno verbalne komunikacije nedostojne općinskog vijećnika, što Komisiju navodi na zaključak da je vijećnik Halim Dervišević nastavio sa neprimjerenom komunikacijom na sjednicama Općinskog vijeća, te da prethodna sankcija nije postigla svrhu sankcionisanja.

Komisija je također imala u vidu i činjenicu da imenovani vijećnik nije dao odgovor po upućenoj obavijesti Komisije o podnesenim prijavama.

Iz tih razloga, Komisija se opredijelila za sankciju drugog stepena, cijeneći da će ista postići svoju svrhu, odnosno da će vijećnik Halim Dervišević ubuduće u svom komuniciranju njegovati kulturu dijaloga i međusobnog uvažavanja, te da će se pridržavati osnovnih principa standardizovanog ponašanja, što građani očekuju od izabranih zvaničnika u vršenju njihovih dužnosti.

Etička komisija dostavlja ovaj izvještaj, sa prijedlogom sankcije i predlaže Općinskom vijeću da isti usvoji i donese Odluku kojom se vijećniku Halimu Derviševiću izriče sankcija “javni ukor drugog stepena”.

Etička komisija predlaže da se izjašnjavanje o Izvještaju i Odluci o izricanju sankcije provede tajnim glasanjem, u skladu sa članom 22. stav 4. Etičkog kodeksa i članom 22. stav 3. Poslovnika o radu Etičke komisije Općinskog vijeća Visoko.

PREDSJEDNICA KOMISIJE       

Delila Novokmet-Halilović