Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Tematski događaj “Moć/noć antistigme”

mentalno zdrUdruženje „Damar omladine“ u saradnji sa Udruženjem „PROI“ iz Sarajeva organizuje tematski događaj  „Moć/noć antistigme“ koji će biti realizovan  09. oktobra 2013. godine, u periodu od 17.00 h

do 20.00 h, u gradskoj Galeriji „Likum 76“, u Visokom.

Ovaj događaj ima za cilj doprinijeti podizanju svijesti javnosti o mentalnom zdravlju i problemima koje imaju osobe sa različitim mentalnim poremećajima, kao i promovirati antistigma kampanju „Otvori um, otvori vrata“, u okviru koje se i realizuje.

Tokom ovog događaja mladi će imati priliku da se upoznaju sa temeljnim principima zdravih stilova

života, važnosti očuvanja mentalnog zdravlja i važnosti uspostavljanja nestigmatizirajućih i

nediskriminirajućih stavova prema osobama koje imaju različite mentalne poremećaje.

  1. Visokom, 09.10.2013., u periodu od 10.00 do 14.00 h, u centru grada, bit će realizovana volonterska ulična akcija (4 volontera iz Udruženja Damar omladine će dijeliti materijale koji se tiču kampanje – brošure i flajere i materijale Udruženja Damar omladine, te sprovesti anketu među mladima o temi stigme i mentalnog zdravlja).

U terminu od 17.00 do 20.00 h realizovat će se tematski događaj “Moć/noć antistigme” koji će biti organizoavan na način da vršnjački edukatori kroz radionicu upoznaju mlade o temeljnim principima zdravih stilova života, važnosti očuvanja mentalnog zdravlja i važnosti uspostavljanja nestigmatizirajućih i nediskriminirajućih stavova prema osobama koje imaju različite mentalne poremećaje.

Po završetku radionice bit će upriličena izložba umjetničkih radova čiji su autori osobe koje žive sa različitim poteškoćama u mentalnom zdravlju. Lokacija izložbe: Gradska galerija „Likum 76“ u Visokom.