Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

JAVNI POZIV za javnu raspravu o Nacrtu zakona o prostornom uređenju i građenju

opcina visokoGrađanima općine Visoko, općinskim vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim na koje se odnosi da učestvuju u javnoj raspravi, Općinska Načelnica Visoko oglašava i upućuje javni poziv za
JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJI I GRAĐENJU
Zaključkom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-02-18284/13 od 29.08.2013. godine Skupština je otvorila javnu raspravu o Nacrt zakona o prostornom uređenju i građenju. Javna rasprava će biti održana u UTORAK, 2.10.2013. godine u zgradi Općine Visoko, sala Općinskog vijeća Visoko, sa početkom u 12,00, uz napomenu da je uvid u tekst Nacrta moguće na web stranici Zeničko-dobojskog kantona
www.zdk.ba.
.
OPĆINSKA NAČELNICA VISOKO
Amra Babić