Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Lista popisivača za Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2013

popisivaci visokoPopisna komisija općine Visoko, danas 23.9.2013. godine, objavila je listu popisivača za Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2013., na Oglasnoj ploči Općine Visoko, a ista će biti dostupna i na službenoj stranici Općine Visoko.

Press Općine Visoko

 

 LISTA POPISIVAČA OPĆINE VISOKO

1. ALMA BEGANOVIĆ
2. AMINA KLEPO
3. ADI PAŠALIĆ
4. MALIK SARAČ
5. SALEM BURIĆ
6. EVELIN KADIĆ
7. RAFAELA OBUČIĆ
8 ILMA KAPIĆ
9 IVANA DUSPER
10 ERNA OKANOVIĆ
11 EMINA JAŠAREVIĆ
12 ANDREA MITROVIĆ
13 AMINA ALIĆ
14 ZIJADA ČIVIĆ
15 AMNA VRCA
16 JASMINA KECAN
17 ADVIJA TOKMO
18 MIRNESA BEGOVIĆ
19 AMINA KARDAŠ
20 AMINA TAHIROVIĆ
21 LEJLA KARAVDIĆ
22 SABINA KONJO
23 AVDO DŽAFIĆ
24 SANELA ČELIK
25 SANIDA DELJKIĆ
26 IRHAD MIMIĆ
27 AHMED ISMIĆ
28 EMINA KONJO
29 ELMA VELISPAHIĆ
30 ERVIN KLEPO
31 MELIKA HASANBEGOVIĆ
32 ZINETA HASANBEGOVIĆ
33 ALMIN HALAČ
34 AIDA OSMANOVIĆ
35 EMINA GARIB
36 ALMA GARIB
37 EMIRA ALIJAGIĆ
38 VEDRAN LALIĆ
39 LUCIJA MARKOTIĆ
40 ENA MARKOTIĆ
41 ANESA ZAHIROVIĆ
42 BERINA ISLAMOVIĆ
43 EDNA MAHALBAŠIĆ
44 BEKIRA HASANDIĆ
45 AMNA FAZLIĆ
46 KENAN HASANDIĆ
47 ŠAĆIRA JAŠIĆ
48 AZRA TRAKO
49 AMILA MUHAMEDAGIĆ
50 MERIMA REZAKOVIĆ
51 ADISA SELIMOVIĆ
52 SEID REZAKOVIĆ
53 VELIDA JUSIĆ
54 MIRHA LEPIĆ
55 NERMA BALTA
56 ELMIR HALILOVIĆ
57 ALMIR ČEHAJIĆ
58 AMILA OBRADOVIĆ KONJO
59 ARMIN ŠEHOVIĆ
60 EDNA DRAGUNIĆ
61 ELMA ŠEHOVIĆ
62 AMILA FRLJAK
63 DENINA BALTA
64 AJLA PINJO
65 MELKA ZUBČEVIĆ
66 NERMA BUČUK
67 MAHIRA RAJKIĆ
68 AIDA HAJDUKOVIĆ
69 LEJLA TAHMAZ
70 NINA ŠĆEPANOVIĆ
71 ANISA HADŽIMEJLIĆ
72 MEDINA OSMIĆ
73 ELMIN HAJLOVAC
74 GORAN ANTOVIĆ
75 DŽENITA PERENDA
76 SANELA ALIŠANOVIĆ BEGOVIĆ
77 MUBERA OSMIĆ
78 EMA KEVRIĆ
79 AMINA KOLJENOVIĆ
80 MIRZA MOSTIĆ
81 IRMA ZERDO
82 MAHIRA SARAČ
83 EŠREFA HODŽIĆ
84 MELIHA GANIĆ
85 JASMINA VALJEVAC
86 MUAMERA KUNIĆ
87 EHLIMANA BEŠIĆ
88 FAHRETA HANDŽIĆ
89 MELINA DŽAFIĆ
90 NERMIN SMAJLOVIĆ
91 ALDIN HUSELJIĆ
92 AIDA DEDIĆ
93 AMAR HALILOVIĆ
94 SAMRA DŽAFIĆ
95 MIRHA BURKO
96 AMRA HAJRO
97 MERSAD AHMIĆ
98 AMELA AHMIĆ
99 MELINA HASIĆ
100 SELMA ZERDO
101 ILMA DŽAFIĆ
102 MELINA HINDIJA
103 IRHAN KARAVELIĆ
104 ILMA KADRIĆ
105 BEHKA OMERHODŽIĆ
106 ELMA FEJZOVIĆ
107 AMER HINDIJA
108 ANELA FAZLIĆ
109 AJLA VALJEVAC
110 AMINA OHRAN
111 SUMEJA GENJAC
112 AIDA VRAČO
113 NEMANJA ŠLJIVIĆ
114 ELDIN PROVALIĆ
115 EMINA AŠĆALIĆ
116 MEHO DRAGUNIĆ
117 ALMIR HADŽIOSMANOVIĆ
118 AMELA RIZVAN
119 EMINA MEŠANOVIĆ
120 ALDIJANA PUŠČUL
121 AIDA AVDAGIĆ
122 LEJLA KOVAČEVIĆ
123 MILENKA CVIJANOVIĆ
124 UNA ZELENTROVIĆ
125 ALMINA PEJDAH
126 RUSMIR HADŽIOMEROVIĆ
127 ALEKSANDRA ILIĆ
128 ADRIJAN ILIĆ
129 HARIS MATARADŽIJA
130 AJLA NEIMARLIJA
131 BELMA HAJRIĆ
132 AIDA ČUČUK
133 SELMA VALJEVAC
134 KENAN HUSELJIĆ
135 MEDINA RIZVANOVIĆ
136 SANELA FERHAT
137 EMINA HINDIJA
138 MELIHA AJDINOVIĆ
139 ANIDA OMANOVIĆ
140 AMELA KARIŠIK
141 JASMINA ČEHAJIĆ
142 DŽENANA KEČIĆ KAPO
143 SELMA TRGO
144 LEJLA SARAČ
145 MIRSADA BULUT HUSELJIĆ
146 SAMIJA HADŽIMEJLIĆ
147 ERVIN KADIĆ
148 ILMA NUKIĆ
149 LEJLA IMAMOVIĆ
150 MIRZA MULAHASANOVIĆ
151 AZRA MUŠINBEGOVIĆ
152 SAMRA RAŠIDOVIĆ
153 MIRZA MIMIĆ
154 ILHANA LEMEŠ
155 LEJLA ŠAHINOVIĆ
156 LEJLA ISMIĆ
157 SEJDO ALIMANOVIĆ
158 ERVIN MOSTIĆ
159 ŠEFKO ŽIGA
160 LEJLA PAŠIĆ
161 EMIR DRUGOVIĆ
162 DAMIR HUSREMOVIĆ
163 MIRZA KRIJEŠTARAC
164 FARUK DRUGOVIĆ
165 OLEG SIMIĆ
166 DŽENITA AGIĆ
167 AMRA ŠABANOVIĆ
168 EFENDIRA MEHMED
169 EMIR LUKHODŽIĆ
170 EMA KAZIJA
171 AMRA DLAKIĆ
172 RASIM HADŽIOSMANOVIĆ
173 AIDA BEGIĆ
174 TEA ARNAUTOVIĆ
175 MUJESIRA DERVIĆ
176 DEJLA BURIĆ
177 AMILA HUSIKA
178 ANDREA GUDELJ
179 AMINA MEMIĆ
180 MUHAMED DERVIŠBEGOVIĆ
181 ALDIN HELJA
182 ALMA JARAMAZ
183 AZRA BEČAREVIĆ
184 BERINA SMAJLOVIĆ
185 DANIELA ILIĆ
186 NIJAZ FEJZIĆ
187 FATIMA OMEROVIĆ
188 MELINA OPAČIN
189 AMIR PELTO
190 ELDAD HASIĆ
191 SENAHID OPČINOVIĆ
192 MIRZA KUNIĆ
193 IGOR KATNIĆ
194 SALIH BABIĆ
195 JASMIN ŠUKRIJA
196 AMRA ALIHODŽIĆ
197 AIŠA AGIĆ BARUT
198 ELDINA PENJO
199 UNA MIRKOVIĆ
200 PAŠANA HALILOVIĆ
201 MAHIR AHMETOVIĆ
202 BISERKA HALILOVIĆ
203 ALISA HALILOVIĆ
204 AIDA HAJRO
205 SLAVIŠA PAVLOVIĆ
206 MARIJA TOMAS
207 JADRANKA STANIŠIĆ
208 ALEKSANDAR PETROVIĆ
209 MARKO AVLIJAŠ
210 MELENTA HERCEGOVAC

Visoko, 23.9.2013. godine                                     POPISNA KOMISIJA OPĆINE VISOKO

                                                                                 Zekija Omerbegović, predsjednik
                                                                                 Fuad Kukić, član
                                                                                 Jasna Zubić, član
                                                                                 Siniša Subotić, član
                                                                                 Alen Jazić, član