Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Dodijeljeni certifikati u sklopu projekta “Maksimiziranje efektivne prevencije HIV-a i njege među populacijom u najvećem riziku u visoko stigmatiziranom i razrušenom društvu”

cert1Udruženje „Damar omladine“ je u sklopu projekta „Maksimiziranje efektivne prevencije HIV-a i njege među populacijom u najvećem riziku u visoko stigmatiziranom i razrušenom društvu“  dodijelilo certifikate vršnjačkim edukatorima.

Vršnjački edukatori su obučeni od strane trenenra Asocijacije XY u vezi seksualno-reproduktivnog zdravlja kao i zdravih stilova života.

Certifikati su odobreni od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Prof. dr.  Ranko Škrbić, kao i od Federalnog ministarstva zdravstva, Prof. Dr. Rusmir Mesihović.

Osim pomenutih institucija certifikate su potpisali i predstavnici Asocijacije XY, kao i predstavnici UNDP-a u BiH.

Ovim putem Udruženje „ Damar omladine“ se zahvaljuje vršnjačkim edukatorima na aktivizmu i doprinosu razvoja lokalne zajednice kao i educiranju mladih o bitnosti zdravlja sa naglaskom na seksualno i reproduktivno zdravlje, prevencija HIV-a i spolno prenosivih bolesti i infekcija.

Osim edukatorima, Udruženje „Damar omladine“ se zahvaljuje i JU „Dom zdravlja sa poliklinikom“ na jako korektnoj suradnji pri implementaciji projekta.

Zahvaljujemo se medicinskom timu koji je pune dvije godine radio u Prijateljskom centru za zdravlje mladih, ginekologu Vasviji Šahinović, psihologu Nermini Rudež kao i medicinskoj sestri Muberi Mustafić.