Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Još su ostali samo direktori

nepotizam pohlepaPo nekom nepisanom pravilu svaka reforma započinje sa različitim kadrovskim smjenama, a što često budu i jedini efekti reformi. Takav slučaj je i sa ovom našom visočkom reformom javnog sektora. I ona je započela sa najavljivanjem kadrovskih smjena, koje još samo treba potvrditi, s tim da se iskreno nadam da one neće biti jedini  efekti pompezno najavljivane reforme.

Naime, podsjećanja radi na 6. sjednici Općinskog vijeća Visoko još u vrijeme kada zvanično reforma nije ni započela ili bolje reći dok većina u Općinskom vijeću nije formalno-pravno usvojila historijski dokument pod nazivom „Smjernice reforme javnog sektora“, većina u Općinskom vijeću  nije prihvatila Izvještaje o radu većine naših javnih preduzeća i ustanova, a uporedo sa ne usvajanjem Izvještaja o radu javnih preduzeća i ustanova većina u Općinskom vijeću donijela je zaključak kojim ovlaščuje predstavnike Općine u skupštinama javnih preduzeća da pokrenu postupak izbora novih članova nadzornih odbora u svim javnim preduzećima, te da daju ovlaštenje Općinskoj načelnici da provede potrebnu proceduru postupka imenovanja nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Visoko. Na istoj sjednici Općinsko vijeće je donijelo zaključak kojim ovlašćuje Općinsku načelnicu da pokrene postupak izbora novih članova upravnih i nadzornih odbora u javnim ustanovama i provede potrebnu proceduru postupka imenovanja upravnih i nadzornih odbora u javnim ustanovama čiji je osnivač Općina Visoko, osim u JU Dom zdravlja Visoko.

Iz materijala za 10. sjednicu Općinskog vijeća Visoko može se zaključiti da su navedeni zaključci realizovani, tako da će se vijećnici već u utorak na 10., sjednici moći izjasniti da li se slažu ili ne,  sa novim prijedlozima kadrova koji bi se trebali naći u upravnim i nadzornim odborima javnih preduzeća i ustanova.

 A za one koji su zaboravili da napomenem da je smjena upravnih i nadzornih odbora najavljena već na 5.,sjednici Općinskog vijeća usvajanjem zaključka kojim se pozivaju  svi članovi nadzornih i upravnih odbora da svoje mandate stave na raspolaganje Općinskom vijeću. Ovaj prijedlog redefinirane ili redizajnirane  SDA, kako sami sebe vole nazivati uslijedio je onog momenta kad je utvrđeno da svi članovi upravnih i nadzornih odbora nisu baš najlojalniji  novoj gardi esdeaovaca, a  možda je to bila i poruka svim nelojalnim članovima upravnih i nadzornih odbora da je bolje da se smjene sami, nego da budu smijenjeni, a što će se očito deseti u narednom periodu.

Ako vijećnici koji čine većinu zajedno sa onima koji bi pomalo bili i pozicija i opozicija prihvate nove prijedloge kadrovskih rješenja u što lično ne sumnjam ni najmanje da se neće desiti, onda našim reformatorima na putu do provođenja kadrovske reforme ostaju samo ustajali direktori, koji nisu baš toliko naivni da bez borbe prepuste udobne direktorske fotelje, iako im je prostor za manevre smanjen, naravno pod uslovom da dođe do konačnih imenovanja i postavljanja novih upravnih i nadzornih odbora.

Ako lokalni vlastodršci imaju iskrene nijete, koji su temelj za svaki hairli posao, onda nema ništa sporno da sa reformom dolaze i novi kadrovi, ali pod uslovom da su sposobni a ne podobni. Međutim, ako naša vlast ima nijet da kadrovskom reformom samo preuzme kontrolu nad javnim preduzećima i ustanovama, samo kako bi u budućnosti svojim istaknutim članovima i finansijerima namicala poslove kroz koje bi se crpio budžetski novac kao što je to bio slučaj i dosad, te kako bi javna preduzeća i ustanove postali dom za obećana uhljebljenja odanim stranačkim kadrovima i slično, u tom slučaju sam protivnik reforme, jer takva reforma nije dobra ni za reformatore ni za građane, i takva ne  može donijeti dobro nikome.

(Autor teksta: G.L)