Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Analitičari naše društveno političke zbilje i njenih aktera

potplaceni medijiMnogi danas koristeći se pravima koja nam nudi demokratija, uzimaju sebi za pravo da analiziraju društveno političku scenu naše Općine i njene aktere. Naravno, nema tu ništa sporno, pod uslovom da su analize i analitičari neovisni, objektivni, nepristrasni i pošteni  u svojim analizama, jer je u protivnom svaka  analiza  bespredmetna odnosno ne ispunjava svoju osnovnu  svrhu, a to je da kritički i realno ukaže na trenutno stanje u svim segmentima društva, bez obzira bilo ono loše ili dobro.

Stoga da bi jedna analiza društveno političkog stanja, a posebno analiza individualnih aktera ispunila svoju svrhu potrebno je da se ispuni nekoliko uslova. Prije svega svaki analitičar  u svojim analizama treba da ima na umu da govori samo  istinu, da poštuje tuđu privatnosti, poštuje zakone, odgovorno se ponaša, da prije svake analize drugog analizira prvo sebe, pa da tek onda odluči da li ima moralno  pravo analizirati drugog odnosno da li je bolji od onoga koga analizira i slično, da je  neovisan o pojedinim interesima, odgovoran prema društvu i društvenim dobrima itd.

Pored nabrojanih uslova jedan od sigurno najbitnijih uslova jedne prave analize u današnjim vremenima je neovisnost analitičara od onoga koga analizira. Ukoliko izostane  ovaj uslov zasigurno izostaje prava i objektivna analiza. Zbog činjenice da je jedan veliki broj ljudi koji se bavi analizom stanja u društvu finasijski ovisan od pojedinaca ili grupa, tako je vrlo česta  pojava da pojedini „neovisni, nepristrasni i objektivni analitičari“  lahko mijenjaju svoje mišljenje i stavove o stanju u kojem se nalazimo i osobama koje analiziraju, pa se često dešava da analitičari u svojim analizama tvrde  da na našoj lokalnoj političkoj sceni imamo samo jednu pravu profiliranu partiju, da su samo kadrovi te partije sposobni da nas izvedu na put blagostanja i obezbijede bolji ambijent za življenje, a usput se svi  drugi akteri naše političke zbilje srozavaju i smatraju politički nedoraslim i nesposobnim za bilo kakvu političku aktivnost, dok se, malo zatim od onih istih za koje su tvrdili da su niko i ništa u političkom životu, traži pomoć, uz šturo  opravdanje da su pogriješili. Takvi se danas nazivaju licemjerima ili narodski rečeno “prevrtanerima”. To je soj ljudi koji je spreman da bez argumentovanog razloga, ničim izazvani srozavaju druge, miješajući se u njihov privatni život, iznoseći uglavnom  neistinite informacije, i to samo zato jer se to od njih traži.

Oni kao takvi dugoročno nisu potrebni nikome i služe samo za jednokratnu upotrebu. Neki su to shvatili ali je već kasno, jer je izgubljen obraz i povjerenje koje se teško vraća.

Ruku na srce u današnjim vremenima u kojima gotovi svi  politički akteri žele da imaju svoje medije i analitičare, putem kojih će kreirati javno mijenje, a sve u cilju pridobijanja povjerenja i podrške građana za svoje  političke programe, teško je imati neku neovisnost, koja će obezbjediti pravu i objektivnu analizu, ali ako ne možemo biti neovisni i objektivni, u tom slučaju nije etički ni da budemo nečiji plaćenici. 

Rijetki su oni koji iznose i crno i bijelo na vidjelo, ali na svu sreću ima i takvih, iako oni danas nisu poželjni, baš kao u doba najmračnijeg komunizma. Takvi nisu poželjni za vlastodršce, ali su svakako poželjni za narod koji putem njih doznaje pravo stanje u svojoj zajednici.

Na kraju poruka za sve ovdašnje analitičare, da u njihovim glavama prije pisanja svake analize treba da  stoji ona narodna „da se prvo treba pomesti ispred svojih vrata“.

(Autor teksta: G.L)