Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Konačna lista popisivača i općinskih instruktora za Visoko

popisivaci visokoNakon 22 godine, popis stanovništva u Bosni i Hercegovini bit će održan od 1. do 15. oktobra. Ovim povodom danas je u hotelu Europa održan brifing za novinare, na kojem su predstavljene popisnice, ali i javna informativna kampanja koja starta 1. septembra, a koja za cilj ima upoznati građane s pravilima popisa. Pored pitanja – koliko nas u BiH ima – rezultati popisa će pokazati i ko smo (starost, spol, obrazovanje…), te gdje i kako živimo (da li živimo u svom stanu/kući ili smo podstanari, imamo li vodu, struju…).

Dvadeset hiljada popisivača popisat će tako od 1. do 15. oktobra stanovnike i domaćinstva u 142 opštine na području cijele države. U popisnicama će se, pored seta obaveznih pitanja (spol, starost…), naći i setovi pitanja o mjestu stanovanja (morate, recimo, znati i mjesto stalnog stanovanja svoje majke u vrijeme kada vas je rodila), pitanja o migracijama, zatim etničko-kulturološka pitanja, pitanja o obrazovanju, te ekonomska pitanja, a prvi put u BiH u popisnici će se naći i set pitanja za osobe s određenim poteškoćama, koje će pokazati zdravstveno stanje stanovnika ove zemlje.     

   Konačna lista popisivača za Visoko izgleda ovako:                                                                   

 1. Adi Nermin Pašalić
 2. Adisa Džemal Selimović
 3. Adna Hasan Muslić
 4. Adnan Hasan Vajzović
 5. Adrian Aleksandra Ilić
 6. Advija Hašim Tokmo
 7. Ahira Ismet Ohran
 8. Ahmed Husein  Ismić
 9. Aida Suad Hajro
 10. Aida Hamdija Dedić
 11. Aida Semir Ašlama
 12. Aida Izet Osmanović
 13. Aida Bećir Avdagić
 14. Aida Kasim Vračo
 15. Aiša Ahmet Agić Baut
 16. Ajda Sabahudin Porić
 17. Ajla Fikret Alihodžić
 18. Ajla Suvad Valjevac
 19. Ajla Adnan Pinjo
 20. Ajla Hamdo Neimarlija
 21. Aldijana Kasim Puščul
 22. Aldin Ahmed Huseljić
 23. Aldin Nezir Helja
 24. Aleksandar Mirko Petrović
 25. Aleksandra Vladimir Ilić
 26. Alen Halid Delić
 27. Alisa Mehmed Halilović
 28. Alma Šaćir Novokmet
 29. Alma Osman Jaramaz
 30. Alma Mehmed Garib
 31. Alma Amir Beganović
 32. Alma Sadik Lepić
 33. Alma Muhamed Burić
 34. Almedin Mustafa Imamović
 35. Almin Adem Halač
 36. Almina Sulejman Pejdah
 37. Almir Fuad Hadžiosmanović
 38. Amela Avdo Ahmić
 39. Amer Zijad Kahvedžić
 40. Amer Muris Hindija
 41. Amila Mustafa Obradović Konjo
 42. Amila Amil Žiga
 43. Amila Dževad Frljak
 44. Amila Senad Muhamedagić
 45. Amila Salem Husika
 46. Amina Midhat Koljenović
 47. Amina Aziz Ihran
 48. Amina Muhamed Buza
 49. Amina Omer Alić
 50. Amina Midhat Memić
 51. Amina Nazif Pinjić
 52. Amna Rešad Vrca
 53. Amna Esad Fazlić
 54. Amra Ismet Alihodžić
 55. Amra Đemal Šabanović
 56. Amra Hajrudin Dlakić
 57. Amra Osman Hajro
 58. Andrea Stipo Gudelj
 59. Andrea Predrag Mitrović
 60. Anela Zijad Fazlić
 61. Anesa Ekrem Zahirović
 62. Anisa Esad Hadžimejlić
 63. Armin Ismet Trklja
 64. Armin Eldin Šehović
 65. Avdo Idriz Džafić
 66. Azra Muhamed Semić
 67. Azra Senad Mušinbegović
 68. Azra Alija Bečarević
 69. Azra Nusreta Trako
 70. Behka Hilmo Omerhodžić
 71. Belma Ramiz Smajić
 72. Belma Jusuf Hajrić
 73. Belma Asim Selmanović
 74. Berina Nijaz Čehajić
 75. Berina Hasan Islamović
 76. Berina Emir Alibegović
 77. Berna Našid Alihodžić
 78. Besko Bajazit Brutus
 79. Biserka Suljo Halilović
 80. Boriša Jovan Popić
 81. Dalila Aziz Avdibegović
 82. Damir Munir Husremović
 83. Danica Petar Starčević
 84. Daniela Nebojša Ilić
 85. Dženan Alija Muhamedagić
 86. Dženana Miralem Kečić-Kapo
 87. Dženita Ševkija Agić
 88. Dženita Himzo Hadžić
 89. Dženita Ismet Perenda
 90. Edna Nihad Dragunić
 91. Edna Omer Mahalbašić
 92. Edna Mustafa Špiljak
 93. Eldin Ibrahim Memić
 94. Eldina Ahmet Penjo
 95. Elma Enijad Velispahić
 96. Elma Zikret Fejzović
 97. Elma Refik Šehović
 98. Elmir Asim Halilović
 99. Ema Ata Kazija
 100. Emin Mirsad Kadrić
 101. Emina Adnan Omanović
 102. Emina Mustafa Buhić
 103. Emina Rešad Jašarević
 104. Emina Eldin Šehović
 105. Emina Enver Garib
 106. Emina Šefik Konjo
 107. Emina Mustafa Mešanović
 108. Emina Enes Limo
 109. Emir Midhat Drugović
 110. Emir Fadil Hadžimehanović
 111. Emira Adem Omanović
 112. Emira Zehra Alijagić
 113. Ena Marin Markotić
 114. Enes Redžep Trnčić
 115. Enisa Suvad Puščul
 116. Enver Zikret Fejzović
 117. Erna Hazim Okanović
 118. Ervin Sakib Mostić
 119. Ervin Biljana Kadić
 120. Ervin Mehmed Klepo
 121. Esmer Hasan Hadžimehmedagić
 122. Ešrefa Jusuf Hodžić
 123. Evelin Refik Marušić
 124. Evelin Biljana Kadić
 125. Fahreta Mehmedalija Handžić
 126. Faruk Midhat Drugović
 127. Goran Zdenko Antović
 128. Haris Vera Mataradžija
 129. Harisa Ejub Bećar
 130. Igor Ranko Katnić
 131. Ilhana Enver Lemeš
 132. Ilma Izet Džafić
 133. Ilma Jasmin Kapić
 134. Ilma Sabahudin Fejzić
 135. Ilma Azra Nukić
 136. Irhad Osman Mimić
 137. Irhan Ibrahim Karavelić
 138. Irma Muhamed Zerdo
 139. Irmela Ešref Mostić
 140. Ismail Uzeir Tatar
 141. Ismet Rašid Kapetanović
 142. Ismeta Redžib Bašović
 143. Ivana Anto Dusper
 144. Ivana Svjetlana Golubović
 145. Ivana Vjekoslav Brozinić
 146. Jasmin Salko Zečević
 147. Jasmina Jasmin Kecan
 148. Jasmina Eldin Šehović
 149. Jasmina Rešad Omanović
 150. Jasmina Hajrudin Valjevac
 151. Jasmina Nihad Skopljak
 152. Jasmina Ahmet Čehajić
 153. Kenan Asim Hasandić
 154. Kenan Zufer  Huseljić
 155. Lejla Muhamed Tahmaz
 156. Lejla Senad Šahinović
 157. Lejla Mehmed Imamović
 158. Lejla Sabahudin Sarač
 159. Lejla Safet Muslija
 160. Lejla Nedžad Kovačević
 161. Lejla Nasir Karavdić
 162. Lucija Marin Markotić
 163. Mahir Hamza Ahmetović
 164. Mahira Sabit Sarač
 165. Mahira Sabit Rajkić
 166. Malik Husejin Sarać
 167. Marko Dobrislav Avlijaš
 168. Marko Srđan Cvijanović
 169. Medina Mustafa Osmić
 170. Medina Rasim Rizvanović
 171. Meho Huso Dragunić
 172. Meliha Fahrudin Ganić
 173. Meliha Adil Džafić
 174. Meliha Jusuf Fejzić
 175. Melika Nijaz Hasanbegović
 176. Melina Nezir Hasić
 177. Melina Sulejman Hindija
 178. Melina Mustafa Opačin
 179. Melisa Seid Rizvanović
 180. Melka Muharem Zubčević
 181. Mensur Hamdo Sušić
 182. Merima Sidik Rezaković
 183. Mersad Nijaz Ahmić
 184. Milenka Miroslav Cvijanović
 185. Minela Sadik Bešić
 186. Mirha Nagib Lepić
 187. Mirha Ševko Burko
 188. Mirnes Muhamed Alihodžić
 189. Mirsada Ševal Bulut Huseljić
 190. Mirza Nedžad Mimić
 191. Mirza Naser Mulahasanović
 192. Mirza Hazim Mostić
 193. Mirza Ismet Novokmet
 194. Mirza  Mirsad Kriještarac
 195. Mirza Halim Kunić
 196. Muamera Ibrahim Kunić
 197. Mubera Mustafa Osmić
 198. Mujesira Ahmed Dervić
 199. Mulija Mirsad Sirčo
 200. Mustafa Idriz Drpljanin
 201. Naida Haris Burić
 202. Naida Omer Agić
 203. Nedžada Nedžad Zerdo
 204. Nejla Hanijet Ajanović
 205. Nemanja Radenko Šljivić
 206. Nerma Ariz Džafić
 207. Nermin Haris Dervišbegović
 208. Nihad Kasim Zahirović
 209. Nihad Himzo Smajić
 210. Nina Goran Šćepanović
 211. Oleg Bogdanka Simić
 212. Pašana Halid Halilović
 213. Rafaela Dubravko Obučić
 214. Rasim Saima Hadžiosmanović
 215. Rusmir Sejid Hadžiomerović
 216. Sabina Šefik Konjo
 217. Šaćira Adem Jašić
 218. Salem Junuz Burić
 219. Samir Zahid Selimović
 220. Samra Esad Džafić
 221. Samra Dževad Rašidović
 222. Sanela Džemil Ferhat
 223. Sanela Salem Ališanović Begović
 224. Sanela Ekrem Čelik
 225. Sanida Pašo Deljkić
 226. Šefko Ešref Žiga
 227. Seid Hamdija Rezaković
 228. Sejdo Arif Alimanović
 229. Šejla Šerif Čabaravdić
 230. Selma Mirsad Valjevac
 231. Selma Jakub Trgo
 232. Selma Sinan Kadrić
 233. Selma Samra Zerdo
 234. Semira Ferid Kubat
 235. Senad Ismet Kadrić
 236. Senahid Vehid Opčinović
 237. Slaviša Samojko Pavlović
 238. Srđan Kostadin Kisić
 239. Staka Stojko Planinac
 240. Sumeja Sabrija Genjac
 241. Tarik Selver Agić
 242. Tarik Fahrudin Pinjagić
 243. Una Nermin Omanović
 244. Una Braco Zelentrović
 245. Una Branislav Mirković
 246. Vedran Svemir Lalić
 247. Velida Seid Jusić
 248. Željka Mišo Sarač
 249. Zijada Zijad Čivić
 250. Zineta Mustafa Hasanbegović
 251. Zoran Stanko Miholjčić
 252. Zuhra Ramo Salihović                         

                                                                               

1. Kandidati koji su izabrani za instruktažu nalaze se na Konačnoj listi i obavezni su da u periodu od 26. do 30.avgusta /kolovoza Popisnoj komisiji/povjerenstvu općine Visoko podnesu neovjerene kopije sledećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid orginalnih dokumenata), : Ličnu/Osobnu kartu, Diplomu o završenoj školi, Uvjerenje od zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuje nezaposlenost); Indeks (za studente); Dokaz da je kandidat bio borac/branitelj, invalid rata, civilna žrtva rata, član poginulog borca/branitelja.

2. Instruktaža za općinske instruktore održat će se u period od 06. do 10.09. Popisna komisija/povjerenstvo će obavijestiti kandidate o mjestu održavanja instruktaže . 

3. Instruktaža za popisivače održat će se u period od 16. do 20.09. Popisna komisija/povjerenstvo će obavijestiti kandidate o mjestu održavanja instruktaže.

4. Kandidat je obavezan da na instruktažu donese broj tekućeg računa (aktivnog) i naziv banke kod koje je račun otvoren.

———————————————————————————————————————————————————-

1. Кандидати који су изабрани за инструктажу налазе се на Коначној листи и обавезни су да у периоду од 26. до 30.августа Пописној комисији града/општина поднесу неовјерене копије следећих докумената (уз достављање на увид оргиналних докумената), : Личну карту, Диплому о завршеној школи, Увјерење од завода за запошљавање (уколико доказује незапосленост); Индекс (за студенте); Доказ да је кандидат био борац, инвалид рата, цивилна жртва рата, члан погинулог борца.

2. Инструктажа за општинске инструкторе одржат ће се у период од 06. до 10.09. Пописна комисија ће обавијестити кандидате о мјесту одржавања инструктаже .

3. Инструктажа за пописиваче одржат ће се у период од 16. до 20.09. Пописна комисија ће обавијестити кандидате о мјесту одржавања инструктаже.

4. Кандидат је обавезан да на инструктажу донесе број текућег рачуна (активног) и назив банке код које је рачун отворен.         

1. Predsjednica Popisne komisije Općine Visoko

Predsjedatelj PPOS

Предсједник ПКЛС Zekija Omerbegović         

2. Član

Члан Fuad Kukić 

3. Član

Члан Jasna Zubić  

4. Član

Члан Siniša Subotić  

5. Član

Члан Alen Jazić  

 

OPĆINSKI INSTRUKTORI – KONAČNA LISTA / КОНАЧНА ЛИСТА

                                               

 1. Aida Abdulah Numanović
 2. Alma Enver Elezović
 3. Amina Nedžad Duraković
 4. Amina Mustafa Ćuprija
 5. Amina Nedžad Smajlović
 6. Azra Hakija Husić
 7. Branislava Milinko Ferzanović
 8. Delila Enver Novokmet Halilović
 9. Dragana Nenad Koprivica
 10. Edin Nail Islamović
 11. Edina Edin Muratović
 12. Edna Ahmed Ganić
 13. Eldin Sabrija Alimanović
 14. Ema Agan Mihaljević
 15. Ema Jasmina Omanović
 16. Esmer Ahmed Dragunić
 17. Hena Adnan Kadić
 18. Ilhana Mustafa Babić
 19. Ilma Mugdim Vranac-Čakić
 20. Irma Behad Baberović
 21. Kenan Midhat Ahić
 22. Latifa Abid Suljić
 23. Maja Goran Šćepanović
 24. Melisa Zufer Alijagić
 25. Merima Nasir Begovac
 26. Munevera Hamdo Lelo
 27. Nikolina Krešimir Kobačić
 28. Olivera Borislav Đokić
 29. Rusmira Fahrudin Bukić
 30. Samra Zahid Imamović
 31. Seid Hilmija Burić
 32. Selim Emin Jusić
 33. Vera Vitomir Blagojević                         

                                                                               

1. Kandidati koji su izabrani za instruktažu nalaze se na Konačnoj listi i obavezni su da u periodu od 26. do 30.avgusta /kolovoza Popisnoj komisiji/povjerenstvu općine Visoko podnesu neovjerene kopije sledećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid orginalnih dokumenata), : Ličnu/Osobnu kartu, Diplomu o završenoj školi, Uvjerenje od zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuje nezaposlenost); Indeks (za studente); Dokaz da je kandidat bio borac/branitelj, invalid rata, civilna žrtva rata, član poginulog borca/branitelja.

2. Instruktaža za općinske instruktore održat će se u period od 06. do 10.09. Popisna komisija/povjerenstvo će obavijestiti kandidate o mjestu održavanja instruktaže . 

3. Instruktaža za popisivače održat će se u period od 16. do 20.09. Popisna komisija/povjerenstvo će obavijestiti kandidate o mjestu održavanja instruktaže.

4. Kandidat je obavezan da na instruktažu donese broj tekućeg računa (aktivnog) i naziv banke kod koje je račun otvoren.

———————————————————————————————————————————————————-

1. Кандидати који су изабрани за инструктажу налазе се на Коначној листи и обавезни су да у периоду од 26. до 30.августа Пописној комисији града/општина поднесу неовјерене копије следећих докумената (уз достављање на увид оргиналних докумената), : Личну карту, Диплому о завршеној школи, Увјерење од завода за запошљавање (уколико доказује незапосленост); Индекс (за студенте); Доказ да је кандидат био борац, инвалид рата, цивилна жртва рата, члан погинулог борца.

2. Инструктажа за општинске инструкторе одржат ће се у период од 06. до 10.09. Пописна комисија ће обавијестити кандидате о мјесту одржавања инструктаже .

3. Инструктажа за пописиваче одржат ће се у период од 16. до 20.09. Пописна комисија ће обавијестити кандидате о мјесту одржавања инструктаже.

4. Кандидат је обавезан да на инструктажу донесе број текућег рачуна (активног) и назив банке код које је рачун отворен.

               

 1. Predsjednica Popisne komisije općine Visoko

 Predsjedatelj PPOS

 Предсједник ПКЛС  Zekija Omerbegović      

2. Član

Члан Fuad Kukić

3. Član

Члан Jasna Zubić

4. Član

Члан Siniša Subotić

5. Član

Члан Alen Jazić