Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima ZDK

opcina visoko 3Građanima općine Visoko, općinskim vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim na koje se odnosi da učestvuju u javnoj raspravi, Općinska Načelnica Visoko oglašava i upućuje javni poziv za

JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 

Zaključkom broj: 01/02-02-16598-1/13 od 01.08.2013.godine Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na 42.sjednici održanoj 31.07.2013.godine prihvatila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona i uputila na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Javna rasprava će biti održana u PONEDJELJAK, 19.08.2013.godine u zgradi Općine Visoko, sala Općinskog vijeća Visoko, sa početkom u 13,00, uz napomenu da je uvid u tekst Nacrta moguće na web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba, a dostupan je i u Službi za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika Visoko.

OPĆINSKA NAČELNICA VISOKO

Amra Babić