Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Javni poziv za javnu raspravu o nacrtu zakona o socijalno-neprofitnom stanovanju ZDK

opcina visoko 2Građanima općine Visoko, općinskiim vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim na koje se odnosi da učestvuju u javnoj raspravi, Općinska načelnica Visoko oglašava i upućuje javni poziv za javnu raspravu o nacrtu zakona o socijalno-neprofitnom stanovanju ZDK

Skupština Zeničko-dobojskog kantona, je na 38. sjednici, održanoj dana 11.6.2013. godine, donijela Zaključak broj: 01-02-13129/13, kojim prihvata Nacrt Zakona o socijalno-neprofitnom stanovanju Zeničko-dobojskog kantona i uputila ga u proceduru javne rasprave u općine Zeničko-dobojskog kantona.

Javna rasprava će biti održana u PETAK, 19.07.2013. godine u zgradi Općine Visoko, sala Općinskog vijeća, sa početkom u 13,30 sati, uz napomenu da je uvid u tekst Nacrta Zakona moguće izvršiti na web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba, a dostupan je i u Službi za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

OPĆINSKA NAČELNICA VISOKO

Amra Babić