Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

„Osnaživanje mladih žena za nadgledanje vladinih politika pri ostvarivanju ravnopravnosti spolova“

damar omladineUdruženje „Damar omladine“ je danas, 27.06.2013. godine, u prostorijama Biroa Visoko održalo sastanak sa predstavnicima Biroa kao i sa nekim od aktivista sa područja općine Visoko.

Cilj sastanka jeste bio prezentacija CVA metodologije, Akcija i glas građana, kao i usvajanje standarda koje će aktivisti moći da ocjenjuju u narednom periodu.

Sastanak se održao u sklopu redovnih aktivnosti projekta „Osnaživanje mladih žena za nadgledanje vladinih politika pri ostvarivanju ravnopravnosti spolova“.

CVA metodologija je metodologija zagovaranja na lokalnom nivou koja omogućava transformaciju dijaloga između zajednica i vlade s ciljem unapređenja usluga iz oblasti zdravstva, obrazovanja, poljoprivrede, komunalnih usluga i sl., a koji direktno utiču na svakodnevni život djece, mladih i njihovih porodica.

Udruženje „Damar omladine“ je izabralo Zavod za zapošljavanje ZE-DO kantona, Biro Visoko, kao ustanovu nad kojom će se primijeniti CVA metodologija i vršiti praćenje standarda.

Ovim putem se želimo zahvaliti predstavnicima Biroa na izdvojenom vremenu i ustupanju prostora za održavanje pomenutog sastanka. O narednim aktivnostima projekta javnost će biti naknadno obaviještena.

Projekt finansira Europska unija.