Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Održana stručna obuka

strucna obukaU Velikoj sali Općine Visoko, održana je stručna obuka i osposobljavanje matičara za vođenje matičnih knjiga čiji je organizator Federalni MUP uz saradnji sa UNHCR-om i Fondacijom Bosanskohercegovačka inicijativa žena. Stručna obuka je namijenjena za sve državne službenike i namještenike općina Zeničko-dobojskog kantona kao i kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova koji su određeni za izvršenje poslova iz oblasti državljanstva utvrđenih Zakonom o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine.

Ciljevi obuke su da se bliže obrade sva pitanja u oblasti sticanja i prestanka državljanstva Federacije i nadležnosti općinskih i gradskih službi za matične knjige i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

Press Općine Visoko