Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Uskoro potpisivanje Ugovora o deminiranju

deminiranjeU prostorijama Općine Visoko, uskoro će biti priređeno potpisivanje Ugovora o deminiranju lokaliteta Prijeko 3A, Vrela i Vrela 1. sa deminerskom kompanijom DOK-ING deminiranje. Projekt deminiranja lokaliteta Prijeko 3A, Vrela i Vrela 1., površine cca 200.000 m2 finansira se iz fondova Europske unije uz učešće i Općine Visoko.

Projekt deminiranja ovih područja, bit će realiziran u 2013. godini i 2014. godini, a usporedo s planiranim deminerskim aktivnostima provodit će se i aktivnosti na upozoravanju na mine za kategorije stanovništva izložene minskom riziku u zajednici.

Također, prvi put budžetom Općine Visoko za 2013. godinu su planirani izdaci za deminiranje u visini od 25.000 KM i nakon 2008. godine, kada su realizirani zadnji projekti deminiranja na području općine Visoko, deminiranje lokaliteta Prijeko 3A, Vrela i Vrela 1. predstavlja početak realizacije planova deminiranja koji su dio razvojnih projekata Općine Visoko.