Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o pravobranilaštvu

visoko alije izetbegovicaJAVNI POZIV

Građanima općine Visoko, općinskiim vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim na koje se odnosi da učestvuju u javnoj raspravi, Općinska načelnica Visoko oglašava i upućuje javni poziv za

JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O PRAVOBRANILAŠTVU

Skupština Zeničko-dobojskog kantona, je na 38.sjednici, održanoj dana 11.6.2013.godine, donijela Zaključak broj: 01-02-13130/13, kojim prihvata Nacrt Zakona o pravobranilaštvu i uputila ga u proceduru javne rasprave u općine Zeničko-dobojskog kantona.

Javna rasprava će biti održana u PETAK, 12.07.2013.godine u zgradi Općine Visoko, sala Općinskog vijeća, sa početkom u 09,00 sati, uz napomenu da je uvid u tekst  Nacrta Zakona moguće izvršiti na web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba, a dostupan je i u Službi za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

OPĆINSKA NAČELNICA VISOKO

Amra Babić