Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Dva Bošnjaka, po jedan Hrvat i Srbin i jedan iz reda ostalih za Popisnu komisiju od pet članova

popis stanovnstvaZa 26. juni, planirana je osma po redu sjednica našeg lokalnog parlamenta, sa samo jednom tačkom dnevnog reda koja glasi; Prijedlog odluke o formiranju Popisne komisije općine Visoko za popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine.

Kako saznajemo cijela sjednica ima veliku oznaku hitnosti, s obzirom da se Kolegij vijeća nije ni sastao kako bi utvrdio dnevni red, već je komunikacija sa članovima Kolegija vođena putem telefona. Pred vijećnicima u srijedu 26. juna će stajati; Prijedlog načelnice općine Visoko za Popisnu komisiju od pet članova. Komisija je formirana putem javnog poziva, te sa posebnim akcentom na etnički sastav komisije koju trebaju sačinjavati: 2 Bošnjaka, 1 Hrvat, 1 Srbin i 1 iz reda ostalih. U tu svrhu formirane su četiri rang liste kandidata za imenovanje u Popisnu komisiju, na osnovu etničke pripadnosti kandidata. Prijedlog odluke o formiranju Popisne komisije, načelnice Amre Babić, sadrži sljedeća imena:

1. Zekija Omerbegović, predsjednik
2. Fuad Kukić, član, zaposlenik Službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline
3. Jasna Zubić, član
4. Siniša Subotić, član
5. Alen Jazić, član

Popisna komisija općine Visoko obavlja sljedeće poslove:

– rukovodi pripremama, organizovanjem i provođenjem popisa na teritoriji općine,

– vrši izbor i imenovanje instruktora i popisivača za područje općine,

– obavještava stanovništvo o značaju popisa, načinu i vremenu njegovog provođenja, o pravima i dužnostima građana i načinu izvršavanja obaveza u popisu,

– brine o pravilnoj primjeni metodoloških i organizacionih uputstava,

– preuzima štampani popisni materijal i dijeli ga instruktorima koji ga dalje distribuiraju popisivačima,

– osigurava prostorije i uslove za provođenje obuke općinskih instruktora i popisivača,

– provodi nadzor nad radom instruktora i ostalih učesnika u popisu,

– izdaje propisana ovlaštenja za rad učesnicima u popisu,

– preduzima mjere koje garantuju kompletan obuhvat jedinica popisa,

– preuzima popisni materijal od instruktora, organizuje i kontroliše obuhvat i kvalitet popisnog materijala,

– osigurava skladištenje popisnog materijala uz ispunjenje propisanih sigurnosnih mjera i uslova određenih Zakonom o zaštiti ličnih podataka,

– organizuje prijevoz i pravovremeno dostavljanje popisnog materijala na mjesto unosa,

– priprema obračun troškova nastalih za pripremu i provođenje popisa u skladu sa instrukcijama,

– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i instrukcijama ovlaštenih osoba Federalnog zavoda za statistiku uz obavezno pridržavanje postupaka i definicija koji su dati u Metodologiji za pripremu, organizovanje i provođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine i Uputstvu za organizaciju i provođenje Popisa na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Za svoj rad Popisna komisija odgovara Kantonalnoj popisnoj komisiji i Federalnom zavodu za statistiku.

Sredstva za finansiranje rada Popisne komisije obezbjeđuju se u skladu sa članom 38. Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine („Službeni glasnik BiH“, broj: 10/12 i 18/13).

Mandat Popisne komisije traje do završetka svih poslova Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova koji se odnose na terenski rad.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom glasniku općine Visoko“.