Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Umjesto alternatvnog puta B.Mahala-Seoča građanima ostaje “kozja staza”

kozja stazaU nekoliko navrata bavili smo se pitanjem rekonsrukcije mosta u naselju Dobrinje na regionalnom putu Kakanj-Dobrinje, te upozoravali  javnost o mogućim posljedicama po sve građane općine Visoko ukoliko se kvalitetno ne riješi alternativni pravac između Buzić Mahale i Seoče.

U posljednjem tekstu smo nagovijestili mogući rasplet situacije kada je u pitanju izgradnja alternativnog pravca, pa smo kazali da je općinska načelnica uputila ponudu da se sa 20.000 KM pokuša sanirati dio puta u Buzić Mahali, a da građani zauzvrat dozvole prolazak automobila kroz Buzić Mahalu nakon početka radova na rekonstrukciji mosta. Prema našim saznanjima stav većine u savjetu MZ-e Buzić Mahala je da se u rekonstrukciju puta ide samo u skladu sa projektom koji je urađen za tu namjenu.

Međutim, suprotno od stava savjeta MZ-e Buzić Mahale i većine građana Buzić Mahale rekonstrukcija dijela puta će biti započeta u skladu sa ponudom koju smo spomenuli i što je još bitnije bez saglasnosti savjeta MZ-e. Očito je da ta činjenica ne interesuje šefove izvršne vlasti u Visokom. Upravo na ovom primjeru aktualna, redizajnirana vlast nam pokazuje da je sklona provođenju autokratskih odluka koje su u njihovom  interesu, baš kao u najbolje vrijeme “Munibovanja” naravno uz pomoć svojih podanika koji su nažalost instalirani u svim segmentima društva.

Nikome, osim našim vlastima i njihovim satelitima, trenutno nije jasno kako i na koji način se mogu početi izvoditi kapitalni radovi u jednoj mjesnoj zajednici, ako za te radove nema zvanične saglasnosti od strane savjeta kao legitimnog i legalnog predstavnika građana, koja bi svakako bila neophodna kada su u pitanju ovakvi projekti, a da stvar bude još gora savjet MZ-e zvanično nije niti obaviješten o početku radova.

Uzimajući u obzir navedeno, samo po sebi se nameće pitanje, ko je imao ovlaštenja i hrabrosti da bez članova savjeta donese jednu takvu odluku?

Poučeni skorašnjim iskustvom iz Kralupa i kvalitetom izvedenih radova većina mještana Buzić Mahale opravdano sumnja da se radi o bacanju praha u oči i novoj obmani od strane naših toliko očekivanih reformatora.  

Ukoliko se nastavi rekonstrukcija na način kako je to planirala naša vlast, sve su prilike da će građani jedne od najvećih mjesnih zajednica na općini Visoko, morati ćekati neku novu vlast da se umjestu puteljcima koji već sad liče na kozje staze počnu vozati pravim putevima koje toliko dugo očekuju.

(Autor teksta: G.L)