Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Rezultati upisa u MSŠ “Hazim Šabanović” Visoko

mss-hazimsabanovicMSŠ “Hazim Šabanović” je u proteklom periodu vršio upis novih srednjoškolaca i srednjoškolki. U nastavku teksta donosimo vam rezultate tih upisao, kao i spiskove primljenih kandidata, te i onih koji nisu primljeni. Uz sve to pogledajte i bodovne liste na osnovu kojih su napravljene liste.

 MAŠINSKI TEHNIČAR          
                         
SPISAK PRIMLJENIH KANDIDATA        
  PREZIME I IME   USPJEH V-VIII   ZNAČAJNI PREDMETI       SVEGA
      VI VII VIII IX SV. P1 P2 P3 SV.  
1 HALILOVIĆ BELMINA E 5,00 5,00 4,78 4,86 58,92 8,00 7,00 10,00 25,00 83,92
2 AJDINOVIĆ HILMIJA E 4,76 4,71 4,57 4,53 55,71 8,00 9,00 10,00 27,00 82,71
3 SULJIĆ ILDA E 4,00 4,57 4,50 4,60 53,01 6,00 9,00 10,00 25,00 78,01
4 KUBAT NERMANA E 4,30 4,21 4,57 4,66 53,22 6,00 8,00 9,00 23,00 76,22
5 KARDAŠ BELMIN E 3,85 4,21 4,07 4,13 48,78 5,00 6,00 10,00 21,00 69,78
6 PLANINČIĆ ADNAN E 4,07 3,92 3,71 3,40 45,30 6,00 7,00 9,00 22,00 67,30
7 MUZAFERIJA IZUDIN E 3,84 3,78 3,78 4,00 46,20 4,00 5,00 9,00 18,00 64,20
8 BUČUK DAVUD E 3,15 2,92 3,35 4,13 40,65 6,00 7,00 10,00 23,00 63,65
9 GANIĆ ASIM E 3,53 3,64 3,50 3,60 42,81 4,00 5,00 10,00 19,00 61,81
10 FERHAT EDNAN E 3,76 3,64 3,57 3,66 43,89 6,00 5,00 8,00 19,00 62,89
11 BIOGRADLIJA MUHAMED E 3,23 3,35 3,14 3,20 38,76 7,00 7,00 10,00 24,00 62,76
12 KAPLAN LEJLA E 4,61 4,07 3,42 3,53 46,89 5,00 4,00 7,00 16,00 62,89
13 ZERDO ADIN E 4,23 3,57 3,21 3,80 44,43 4,00 6,00 8,00 18,00 62,43
14 MUŠINBEGOVIĆ TARIK E 3,15 3,50 3,28 3,66 40,77 4,00 5,00 10,00 19,00 59,77
15 BULJINA HARIS E 3,50 3,53 3,61 3,80 43,32 4,00 4,00 8,00 16,00 59,32
16 SMOLO ANES E 3,53 3,14 3,50 3,13 39,90 6,00 4,00 9,00 19,00 58,90
17 MUSLIĆ HARIS E 3,38 3,28 3,50 3,60 41,28 6,00 4,00 7,00 17,00 58,28
18 DAUTOVSKI BELMA E 3,15 2,92 3,21 3,93 39,63 4,00 5,00 9,00 18,00 57,63
19 MEMIĆ ŠEVAL E 3,15 3,07 3,64 3,60 40,38 4,00 5,00 8,00 17,00 57,38
20 SMAJLOVIĆ ARMIN E 3,53 3,14 2,92 3,60 39,57 5,00 4,00 8,00 17,00 56,57
21 HRNJIĆ SEMIR E 3,15 3,21 3,71 3,53 40,80 4,00 4,00 7,00 15,00 55,80
22 GANIĆ ALMIRA E 2,53 2,64 3,50 3,53 36,60 4,00 5,00 10,00 19,00 55,60
23 DAUT TARIK E 3,3 3,07 3,21 3,53 39,33 4,00 4,00 8,00 16,00 55,33
24 MISKIĆ ADIS E 3,07 2,92 2,85 3,6 37,32 4,00 5,00 8,00 17,00 54,32
25 MUZAFERIJA AMIR E 3,07 3,21 2,85 3,26 37,17 4,00 4,00 9,00 17,00 54,17
Zaključno sa rednim brojem 25.              
Kandidati koji nisu primljeni
26 TAHIROVIĆ EDIN E 3,53 2,64 2,78 3,53 37,44 4,00 4,00 8,00 16,00 53,44
27 KADIĆ SAID E 3,15 3,00 2,78 3,20 36,39 4,00 4,00 8,00 16,00 52,39
28 ZEHEROVIĆ MIRNES E 3,15 2,85 2,85 2,86 35,13 5,00 5,00 7,00 17,00 52,13
29 REZAKOVIĆ EMIR E 2,61 2,92 3,00 2,73 33,78 5,00 5,00 7,00 17,00 50,78
30 GORALIJA MIRZA E 2,69 2,78 3,07 3,00 34,62 4,00 4,00 7,00 15,00 49,62
31 GAČAN DŽENAN E 2,92 3,14 2,78 2,66 34,50 4,00 5,00 6,00 15,00 49,50
32 ALIJAGIĆ DŽEMAL E 2,53 2,71 2,71 2,86 32,43 4,00 4,00 8,00 16,00 48,43
33 REDŽO AMAR E 2,81 3,09 2,64 2,73 33,81 4,00 5,00 5,00 14,00 47,81
34 KAPIĆ IRHAD E 2,92 2,78 2,64 2,60 32,82 4,00 4,00 5,00 13,00 45,82
                         
KANDIDATI KOJI NISU PRIMLJENI IMAJU MOGUĆNOST DA SE UPIŠU U EKONOMSKU
ŠKOLU I TEKSTILNU ŠKOLU PREMA SAČINJENOM RASPOREDU.
 
                         
 ELEKTROTEHNIČAR          
                         
SPISAK PRIMLJENIH KANDIDATA        
  PREZIME I IME   USPJEH V-VIII   ZNAČAJNI PREDMETI       SVEGA
      VI VII VIII IX SV. P1 P2 P3 SV.  
1 SMAILAGIĆ ELMA E 5,00 5,00 5,00 5,00 60,00 10,00 10,00 10,00 30,00 90,00
2 AGIĆ HARUN E 5,00 5,00 5,00 5,00 60,00 10,00 10,00 10,00 30,00 90,00
3 OMANOVIĆ NEDIM E 5,00 5,00 5,00 5,00 60,00 10,00 10,00 10,00 30,00 90,00
4 OMANOVIĆ ENES E 5,00 5,00 5,00 5,00 60,00 10,00 10,00 10,00 30,00 90,00
5 HALILOVIĆ MELDIN E 4,92 4,93 4,86 4,66 58,11 10,00 8,00 10,00 28,00 86,11
6 TURČINOVIĆ HAMZA E 4,66 4,75 4,86 4,86 57,39 8,00 10,00 10,00 28,00 85,39
7 GURDIĆ HARIS E 4,54 4,78 4,57 4,80 56,07 10,00 10,00 9,00 29,00 85,07
8 SULJIĆ SUMEJA E 4,69 4,86 4,78 4,93 57,78 8,00 9,00 10,00 27,00 84,78
9 BEČIĆ AMEL E 4,77 4,50 4,60 4,81 56,04 9,00 9,00 10,00 28,00 84,04
10 PAMUKOVIĆ NIHADA E 4,85 4,50 4,78 4,87 57,00 8,00 9,00 10,00 27,00 84,00
11 OMANOVIĆ ANES E 4,61 4,78 4,71 4,66 56,28 8,00 10,00 9,00 27,00 83,28
12 BEGIĆ MEDINA E 4,15 4,50 4,50 4,66 53,43 10,00 10,00 9,00 29,00 82,43
13 MUJAGIĆ HARIS E 4,92 4,71 4,57 4,60 56,40 8,00 8,00 10,00 26,00 82,40
14 KUBAT ESMA E 4,61 4,64 4,71 4,73 56,07 6,00 8,00 10,00 24,00 80,07
15 GENJAC AMIR E 4,54 4,50 4,50 4,67 54,63 7,00 9,00 9,00 25,00 79,63
16 KONJO AHMED E 4,61 4,14 4,28 4,67 53,10 8,00 7,00 10,00 25,00 78,10
17 KLEPO NEDIM E 4,69 4,57 4,07 4,60 53,79 7,00 6,00 10,00 23,00 76,79
18 HALILOVIĆ ADNA E 4,38 4,57 4,14 4,53 52,86 6,00 7,00 9,00 22,00 74,86
19 JUSIĆ TARIK E 4,61 4,43 4,21 4,53 53,34 6,00 6,00 9,00 21,00 74,34
20 ŽUTIĆ ADNAN E 4,54 4,50 3,86 4,53 52,29 7,00 5,00 10,00 22,00 74,29
21 BALTA AMAR E 4,53 4,14 4,21 4,53 52,23 7,00 6,00 9,00 22,00 74,23
22 OHRAN BENJAMIN E 4,61 4,50 4,21 3,66 50,94 6,00 8,00 9,00 23,00 73,94
23 SLIJEPČEVIĆ TARIK E 4,54 4,07 3,78 4,53 50,76 7,00 6,00 10,00 23,00 73,76
24 JUSIĆ ADIN E 4,15 3,78 4,28 4,67 50,64 7,00 8,00 8,00 23,00 73,64
25 EFENDIRA  AHMED E 3,77 3,86 4,00 4,53 48,48 10,00 6,00 9,00 25,00 73,48
Zaključno sa rednim brojem 25.
Kandidati koji nisu primljeni
26 CICVARA ALIJA E 4,23 3,93 3,71 4,00 47,61 7,00 9,00 9,00 25,00 72,61
27 KARZIĆ ARMIN E 4,38 4,14 4,14 4,13 50,37 7,00 7,00 8,00 22,00 72,37
28 SALKIĆ AMMAR E 4,23 4,14 4,07 4,20 49,92 7,00 7,00 8,00 22,00 71,92
29 OČUZ BERINA E 3,77 3,71 4,14 4,20 47,46 9,00 9,00 6,00 24,00 71,46
30 HASAGIĆ BERINA E 4,54 3,86 3,93 4,38 50,13 6,00 6,00 9,00 21,00 71,13
31 MAHMUTOVIĆ ALMIR E 4,15 4,21 3,78 4,53 50,01 5,00 6,00 9,00 20,00 70,01
32 ALIBEGOVIĆ HARISA E 4,08 4,07 3,93 4,00 48,24 6,00 7,00 7,00 20,00 68,24
33 DURIĆ NAIDA E 4,23 4,14 3,93 3,87 48,51 6,00 6,00 7,00 19,00 67,51
34 BABIĆ LEJLA E 3,69 3,50 3,71 3,73 43,89 7,00 7,00 6,00 20,00 63,89
35 BEČIĆ ARMIN E 3,85 3,50 3,50 3,60 43,35 6,00 6,00 8,00 20,00 63,35
36 ŠAHINOVIĆ ALIJA E 3,85 3,71 3,50 3,73 44,37 5,00 4,00 9,00 18,00 62,37
37 SUDŽUKA ALMIR E 4,00 3,86 3,71 3,87 46,32 4,00 4,00 8,00 16,00 62,32
38 SUŠA EMIN E 4,00 3,50 3,14 3,67 42,93 7,00 4,00 7,00 18,00 60,93
39 BABEROVIĆ ARMIN E 3,92 3,64 3,57 3,60 44,19 4,00 4,00 7,00 15,00 59,19
40 KOSOVAC EDVIN E 3,69 3,57 3,21 3,66 42,39 4,00 4,00 7,00 15,00 57,39
41 MOSTIĆ BERIN E 3,38 3,07 3,14 2,93 37,56 6,00 4,00 6,00 16,00 53,56
                         
KANDIDATI KOJI NISU PRIMLJENI IMAJU MOGUĆNOST DA SE UPIŠU U EKONOMSKU
ŠKOLU I TEKSTILNU ŠKOLU PREMA SAČINJENOM RASPOREDU.
                         
 TEKSTILNI TEHNIČAR          
                         
SPISAK PRIMLJENIH KANDIDATA        
  PREZIME I IME   USPJEH V-VIII   ZNAČAJNI PREDMETI       SVEGA
      V VI VII VIII SV. P1 P2 P3 SV.  
1 SERDARIĆ LEJLA                      
2 DELIĆ ALISA                      
3 KALJUN LEJLA                      
4 BRKIĆ LEJLA                      
5 KLICO ARNESA                      
6 JARAMAZ NERMINA                      
7 BUZA SELMA                      
8 MEDIJAN NAIDA                      
9 KURSPAHIĆ SENIHA                      
10 ŠAHINOVIĆ MELIKA                      
11 BUHIĆ AIDA                      
12 SMAJIĆ EMINA                      
13 PINJIĆ HARIS                      
14 MIHALJEVIĆ HARIS                      
15 MURATAGIĆ VASVIJA                      
16 SUDŽUKA AMNA                      
17 SPAHIĆ MERVANA                      
18 SMAJIĆ ADMINA                      
19 HALILOVIĆ SUREJA                      
                         
20 BABEROVIĆ ARMIN                      
21 KOSOVAC EDVIN                      
22 MOSTIĆ BERIN                      
23 TAHIROVIĆ EDIN                      
24 KADIĆ SAID                      
25 ZEHEROVIĆ MIRNES                      
 
                         
 EKONOMSKI TEHNIČAR          
                         
SPISAK PRIMLJENIH KANDIDATA        
  PREZIME I IME   USPJEH V-VIII   ZNAČAJNI PREDMETI       SVEGA
      V VI VII VIII SV. P1 P2 P3 SV.  
1 BEGANOVIĆ BELMIN                      
2 NEVESINJAC DŽANA                      
3 HRNJIĆ ERVINA                      
4 TOPALOVIĆ ADNA                      
5 NEIMARLIJA MAHIR                      
6 BERHAMOVIĆ SUADA                      
7 IBRIŠEVIĆ AMILA                      
8 PULO ISMAIL                      
9 BILIĆ LAMIJA                      
10 KADRIĆ ALMA                      
11 GANIĆ EMIR                      
12 PORČA EMINA                      
13 TRAKO KENAN                      
14 ZUKAN AMNA                      
15 TREBO NEJRA                      
16 SEJDIĆ FARIS                      
17 CURIĆ ADNA                      
18 MAHMUTOVIĆ ADILA                      
19 HIDO HAZEMA                      
20 SOLAK ALMEDINA                      
21 BARUT AMINA                      
22 LEMEŠ ILMA                      
23 IBRŠEVIĆ EMINA                      
24 OMANOVIĆ ELMA                      
25 BERHAMOVIĆ EDITA                      
26 GORALIJA MEDIHA                      
27 MEMIĆ ALISA                      
28 KRPO LEJLA                      
29 ZUBIĆ MIRSAD                      
30 DŽAFIĆ MUHAMED                      
31 KOVAČEVIĆ AMAR                      
32 BRODLIJA AMMAR                      
33 KAPLAN AJLA                      
34 KAPETANOVIĆ MIRZA                      
35 ĆUPRIJA OMER (P)                      
                         
36 REDŽO AMAR                      
37 CICVARA ALIJA                      
38 KARZIĆ ARMIN                      
39 SALKIĆ AMMAR                      
40 OČUZ BERINA                      
41 HASAGIĆ BERINA                      
42 MAHMUTOVIĆ ALMIR                      
43 ALIBEGOVIĆ HARISA                      
44 DURIĆ NAIDA                      
45 BABIĆ LEJLA                      
46 BEČIĆ ARMIN                      
47 ŠAHINOVIĆ ALIJA                      
48 SUDŽUKA ALMIR                      
49 SUŠA EMIN