Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Šta je savjet Mjesne zajednice za Općinu, Kanton, Federaciju?

kondzilo radoviKo sam ja da bih nekog ružio? Niko, mala ljudska jedinka, Božiji rob! Ali naravno imam pravo da razmišljam i da zapažam, to mi je od Boga dar, hvala mu. Ovih dana imali ste priliku da pročitate ili čujete vijest „nastavljaju se radovi u Kondžilu“ radi se o putnoj komunikaciji Kondžilo- Brezovik koja bi trebala da bude regionalna cesta, ali o tom potom, karakter puta će siguran sam, odredit neko ko ima zaduženje za to.

Meni je drugo pitanje daleko bitnije od ovoga. Naime, na spomenutoj relaciji od prošle godine traje izgradnja mosta i zemljani radovi u dužini od oko 400 metara za šta je izdvojeno cca 400.000,00 KM (sredstva iz dobiti Telekoma…). Projektna kuća TZI  iz Sarajeva je uradila projekt puta, odabran izvođač radova (HS- gradnja, Doboj Jug) i određen nadzorni organ investitora.

Općina Visoko imala je obavezu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i otkup zemljišta za putnu komunikaciju. Nije bilo novca, pa nije bilo ažurnosti i konačno to je rješeno. Izvođač radova u nekoliko navrata transportuje mašine u Tešanj i nazad, jer uvijek nešto fali da se započne punim kapacitetom raditi?!…

Vratit ću se malo u bližu prošlost i kazati da je tom trasom po ivici puta instalirana glavna vodovodna cijev vodovoda „Krečane“ za snabdijevanje pitkom vodom 505 domaćinstava ili cca 2000 stanovnika MZ Radovlje. Radovi instaliranja cjevovoda završeni 2008/09 godine, trasa geodetski sa potrebnim segmentima (izohipsom, niveletama itd), uredno snimljena.

Godine 2012. spomenuta projektantska kuća TZI pravi pojekt puta i nikog ne pita o mogućem postojanju nekih infrastrukturnih objekata na trasi.

Ovdje dolazimo do ključnog pitanja? Šta za Općinu, Kanton, Federaciju… predstavlja legalno izabrani Savjet MZ???

Dolaze kojekakvi ljudi iz bijelog svijeta i crtaju po tvojoj avliji šta će u narednom periodu uraditi, ne pitajući domaćina ni da li to nečemu smeta niti dali će to u budućnosti nečemu smetati?

Može li to tako? Do kad ćemo tako?

Sad se pojavio problem potrebe izmještanja cjevovoda u prvoj fazi za dužinu od oko 400 metara. Ko će snosit troškove radova? Vodovod nema ta sredstva. Mještani, korisnici nemaju namjeru da plaćaju nečije hirove…. Ko?

Na kraju krajeva, investitor puta će snositi i taj dio dodatnih radova, ali ostaje otvoreno pitanje, hoće li doći do remećenja hidraulike vode, hoće li, s obzirom da se pomjera trasa vodovoda doći do remećenja izohipse i nivelete, hoće li se možda napravit vazdušno jastuče…, hoće li doći do pada pritiska vode u rubnim dijelovima MZ… hoće li……….???

Nego, draga moja gospodo, kad već imamo legalno izabrane muhtare u mjesnim zajednicama, izabrani i legalizovani pod vašim nadzorom, onda imajte toliko poštovanja ili povjerenja pa ih obavijestite da ste „nekog“ poslali na njihov teren da „nešto“ crta i kopa. Vjerujte mi, bit će svima lakše. Blagovremeno će dobit informacije šta ga očekuje, jer ti domaći ljudi znaju mnoge, vama nepoznate ćudi i rijeka i potoka i kliziša i svega ostalog, a to može biti značajan faktor prilikom rada.

U prilogu fotografije trenutnih radova i cijev vodovoda u zraku, uz napomenu da treba kopati ispod još bar 100 cm, a cijev je bila po propisu ukopana na preko 80 cm.

Foto: Senad Goralija

 {joomplucat:1003 limit=20|columns=4}