Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Proširenje odvoza otpada na prostoru općine

opcina visoko 2Općina Visoko uradila je Plan upravljanja otpadom za period 2011-2016. godina kojim su definirana četiri cilja:

• Povećati pokrivenost teritorije općine Visoko uslugama organiziranog prikupljanja otpada do 70% do 2016. godine;

• Efikasan i ekonomski isplativ transport otpada na Regionalnu deponiju “Mošćanica” do 90% u planskom periodu;

• Uspostaviti integralni sistem upravljanja otpadom i postupno uvoditi sistem razdvajanja otpada na izvoru i reciklaže do 50%;

• Ukloniti nelegalna odlagališta otpada i izvršiti sanaciju zemljišta do 60%.

Realizacija ovih ciljeva će se provoditi kroz sljedeće projekte:

• Proširenje zone organiziranog sakupljanja otpada na cijelu teritoriju općine;

• Zamjena stare i dotrajale opreme i poboljšanje sadašnjeg sistema odvoza;

• Izgradnja transfer stanice;

• Postepeno, korak po korak, uvesti razdvajanje otpada na licu mjesta.

U skladu s ovim, Općinsko vijeće Visoko je na 5. sjednici održanoj 27.03.2013. godine usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu i Odluku o jedinstvenom načinu prikupljanja i odvoza komunalnog otpada za korisnike gradske vodovodne mreže izvan gradskog područja.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu u cilju povećanja pokrivenosti teritorije općine Visoko uslugama organiziranog prikupljanja otpadom isto je prošireno na naselja izvan gradskog područja koja su priključena na gradski vodovodni sistem, a do sada nisu bila obuhvaćena organiziranim prikupljanjem i odvozom komunalnog otpada.

Odlukom o jedinstvenom načinu prikupljanja i odvoza komunalnog otpada za korisnike gradske vodovodne mreže izvan gradskog područja predviđeno je da se u naseljima koja su priključena na gradski vodovodni sistem prikupljanje komunalnog otpada vrši putem adekvatnih posuda za smeće.

Na ovaj način, donošenjem Odluke o jedinstvenom načinu prikupljanja i odvoza komunalnog otpada za korisnike gradske vodovodne mreže izvan gradskog područja uspostavlja se jedinstven sistem i unificiran način prikupljanja, odvoza i naplate komunalnog otpada za domaćinstva u naseljima izvan gradskog područja koja su pokrivena gradskom vodovodnom mrežom. Odvoz komunalnog otpada vrši JKP „Visočica“ Visoko.

Naknada za odvoz komunalnog otpada za korisnike gradske vodovodne mreže izvan gradskog područja određena je važećom Odlukom o davanju saglasnosti na izmjene dijela Cjenovnika komunalnih usluga JKP «Visočica» Visoko broj: 01/1-02-255/08 od 31.07.2008.godine. Mjesne zajednice koje su obuhvaćene proširenjem odvoza smeća a priključene su na gradsku vodovodnu mrežu su: MZ Buci, MZ Kralupi, MZ Goduša, MZ Arnautovići, MZ Topuzovo Polje.

Također, Općinsko vijeće je na istoj sjednici usvojilo Zaključak kojim se posude za smeće – kontejneri ustupaju na korištenje mjesnim zajednicama izvan gradskog područja koje nisu obuhvaćene organiziranim prikupljanjem i odvozom komunalnog otpada uz zaključivanje ugovora između nadležne općinske službe, javnog komunalnog preduzeća i mjesnih zajednica po iskazanom interesu i zahtjevu Savjeta mjesnih zajednica.

Posude za smeće i kontejnere za korisnike usluga osigurala je općina Visoko iz donatorskih sredstava Švedske organizacije SIDA.

U toku su aktivnosti koje provodi Općina Visoko u saradnji sa Savjetima mjesnih zajednica i JKP „Visočica“ d.o.o. Visoko a koje se odnose na izradu spiskova korisnika proširenja organiziranog prikupljanja i odvoza komunalnog otpada nakon čega će s korisnicima gradske vodovodne mreže izvan gradskog područja biti zaključeni ugovori o doniranju kanti i uslugama prikupljanja, odvoza i deponiranja komunalnog otpada prema važećem cjenovniku koji se primjenjuje za gradsko područje.

Isto tako, sa Savjetima mjesnih zajednica izvan gradskog područja koje nisu priključene na gradski vodovodni sistem bit će zaključeni ugovori o davanju na korištenje kontejnera zapremine 1,1,m3 s tim što će cijena prikupljanja, odvoza i deponiranja komunalnog otpada prikupljenog na ovaj način biti utvrđena nakon što se definišu lokacije za postavljanje ovih kontejnera i broj korisnika.

U cilju što kvalitetnije i efikasnije realizacije projekta proširenja odvoza komunalnog otpada na području općine Visoko potrebno je da svi stanovnici koji budu obuhvaćeni proširenjem odvoza komunalnog otpada pokažu maksimalnu odgovornost i savjesnost kada je u pitanju implementacija projekta.

Podsjećamo da ćemo samo na ovaj način dati svoj doprinos smanjenju broja divljih deponija i tako omogućiti racionalnije korištenje budžetskih sredstava.