Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Mala mogućnost za upis jednog odjeljenja poljoprivrednih tehničara

mirza omanovicNa 4. Sjednici Općinskog vijeća od 02.03.2013.godine vijećnik SDA Mirza Omanović pokrenuo je incijativu o upisu jednog odjeljenja poljoprivrednog tehničara, prehrambenog smjera  u narednoj školskoj godini. U materijalima za narednu 7. sjednicu OV Visoko stigao je i odgovor i MŠC “Hazim Šabanović” u kojem se očitovao o ovoj inicijativi direktor škole Zilić Najrudin.

“Naša škola prije rata je imala u svom sastavu ovu struku za koju je vremenom prestalo interesovanje učenika.

Postoji mogućnost upisa jednog odjeljenja u našoj školi u narednoj školskoj 2013/2014.godini, a da bi se upis realizovao neophodno je izvršiti određene pripreme i opremanje škole neophodnim nastavnim sredstvima potrebnim za realizaciju Nastavnog plana i programa ove struke.

Prije svega, neophodno je opremanje jedne školske labaratorije u kojoj bi se realizovale vježbe iz pojedinih predmeta, a koje su predviđene Nastavnim planom i programom. Također, neophodno je obezbjediti mjesta gdje bi se obavljala praktična nastava, a to su, prije svega, pojedina preduzeća koja obavljaju djelatnost iz ove oblasti.

Pošto Budžetom za tekuću  godinu  nisu planirana finansijska sredstva  za kapitalna ulaganja u ove namjene, mala je mogućnost obezbjeđenja finansijskih sredstava u tekućoj godini. Potrebno je da bi se realizovala  incijativa Općine Visoko, pomoć Općine Visoko da se u Budžetu za narednu godinu planiraju i obezbjede neophodna finansijska sredstva, jer bez tih finansijskih sredstava nismo u mogućnosti realizovati nastavu prema Nastavnom planu i programu.”