Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ponovno Javno nadmetanje – licitacija za zauzimanje površine radi postavljanja ljetnje bašte

ljetne baste sour veleprometU skladu sa Programom utvrđivanja lokacija za sezonsko zauzimanje javnih površina na području općine Visoko za 2013. godinu i visinu naknade za sezonsko korištenje javnih površina broj: 01/2-02-38/13  od 14.01.2013. godine, Općinska služba za prostnorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno- komunalne poslove i zaštitu okoline raspisuje Ponovno Javno nadmetanje – licitaciju za zauzimanje površine radi postavljanja ljetnje bašte .

I 

  1. LJETNA BAŠTA «JAGODA» u Ulici Alije Izetbegovića
  1. POVRŠINA: 150,00 m²
  2. ROK ZA ZAUZIMANJE  JAVNE POVRŠINE 01.06. – 30.09.2013. godine
  3. POČETNA CIJENA:  m2: 10,50 KM/m2
  4. KRITERIJ ZA DODJELU : najviša ponuđena cijena po 1 m2 
  1. OPREMANJE LJETNE BAŠTE 

Postaviti adekvatne vrtne garniture za sjedenje sa pletenim foteljama u postojećoj nadstrešnici, a preostali otkriveni prostor natkriti suncobranima.

Čitav prostor ukrasiti saksijama sa cvijećem.

U izdvojenom dijelu do bivše zgrade KTK postaviti šank.

Obezbjediti priključak električne energije, vode, odvodnju otpadne vode i odvoz smeća. 

OSTALI UVJETI 

Svi učesnici licitacije dužni su uz prijavu priložiti:

-Odobrenje za rad izdato od nadležne općinske službe za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

-Uvjerenje Poreske ispostave Visoko o izmirenim porezima i doprinosima

-Dokaz o plaćenim naknadama za postavljanje ljetne bašte iz predhodne godine 

II 

Izabrani kandidat dužan je uplatiti naknadu za zauzimanje javne površine u skladu sa licitiranom cijenom u punom iznosu, kao i naknadu za troškove postupka u iznosu od 40,00 KM, ODMAH na račun Budžeta općine Visoko. 

III 

Prijave u zatvorenim kovertama sa naznakom «PRIJAVA NA PONOVNU LICITACIJU ZA LJETNU BAŠTU »  dostaviti do 30.05.2013. godine do 12,00 sati na Protokol Općine Visoko. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Otvaranje prijava održaće se 31.05.2013.godine u 14,00 sati, u prostorijama općine Visoko.

Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline.

(Foto: Mensud Bečar)