Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

„Budi pravi frajer“

budi frajer1Udruženje „Damar omladine“ obavještava javnost da je 17.05. i 18.05.2013. godine održalo dvodnevni trening nenasilne komunikacije u Centru za kulturu i edukaciju u Visokom. Trening je održan u sklopu redovnih aktivonsti projekta „Budi pravi frajer“ .

 Cilj projekta jeste  da mladići uzrasta 12-19 godina na području općine Visoko usvoje stavove i obrasce ponašanja koji podržavaju ispravnije rodne i društvene norme, a obeshrabruju nasilno ponašanje usmjereno na žene i vršnjake.

Zamisao projekta jeste   da kroz raznovrsne aktivnosti podstakne mlade na razvijanje kulture nenasilja i kritički odnos prema nametnutim rodnim stereotipima. Tu će biti niz promotivnih akcija koje će imati za cilj da se stvori PRAVI FRAJER KLUB, čiji će članovi da budu mladići, koji žele da se na kreativan način angažuju na promovisanju životnih vrijednosti odgovornih i zrelih mladića..

Učesnici na treningu su bili učenici srednjih i osnovnih škola sa područja općine Visoko.

Udruženje „Damar omladine“ se zahvaljuje svim osnovnim i srednjim školama na području općine Visoko kao i JU Centar za kulturu i edukaciju i JU za predškolski odgoj i obrazovanje na nesebičnoj pomoći pri realizaciji navedenog treninga.

Partner na datom projektu je World Vision, Ured u Zenici.