Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Obećanje je dug

ezdeaU jednom od prošlih tekstova govorio sam o amneziji političkih partija tj o činjenici da naše vladajuće partije nakon osvajanja vlasti zaboravljaju na svoja obećanja koja su dali građanima. Nažalost od zaborava nije imuna ni naša redizajnirana ili reformatorska vlast, na čelu sa rekonstruisanom SDA. Usput da napomenem da  i ovi novi, kao i oni stari „ezdeaovci“ imaju gotovo identične osobine, a jedna od tih zajedničkih  osobina je  zaboravljanje i neispunjavanje obećanog. Reformisti  su tokom mjeseca semptebra 2012 godine uz igranku, narodna kola, piće, iće, ćevapčiće i druge visočke peksimete, promovisali svoj strateški dokument pod nazivom „Strateški pravci rada i djelovanja SDA u periodu 2012-2016 godina“, putem kojeg su obećali rješavanje osnovnih egzistencijalnih pitanja građana.

Kroz ovaj tekst  pokušat ću  da naše reformiste podsjetim, samo na neke napisane ciljeve u gore navedenom dokumentu, te samu njihovu realizaciju nakon više od 8 mjeseci vladavine nove vlasti u Visokom.

Obzirom da na mladima svijet ostaje, a kako se sve partije bez izuzetka „zalažu“ za naše mlade, stoga ću krenuti od mladih odnosno ciljeva koji se u strateškom dokumentu odnose na unapređenje života mladih na općini Visoko. Od pobrojana 24 cilja naravno nije ništa realizovano, niti je prema stanju na terenu išta po tom pitanju rađeno, ako nisam u pravu molim sve koji tako misle  da me demantuju. Mladi, a posebno mladi koji se školuju, dosad su iskorišteni samo za budžetske uštede,  jer im je smanjena participacija za prevoz, dakle na ovaj način se promoviše visoko obrazovanje kao poželjan standard unutar mlade populacije, kako je to definisano u dokumentu. O promovisanju i poticanju privatne inicijative za otvaranje samostalnog biznisa, omogućavanju preduslova mladim za samostalan život, zaposlenje i drugo što je definisano u strateškom dokumentu kao ciljevi u oblasti omladinske politike mladi kako sada stvari stoje mogu samo sanjati.

U strateškim pravcima SDA  posebno mjesto naravno zauzima ekonomski razvoj, stvaranje uslova za investicije, otvaranje novih radnih mjesta, osnivanje privrednih savjeta, razvoj poslovnih zona i sl. Sve su to lijepi ciljevi ali njihova realizacija je slaba, ili gotovo nikakva.  I ova, kao i prethodna vlast govori o tom famoznom privrednom savjetu kao jednom savjetodavnom tijelo Općinskog Načelnika. Ovo je dobra ideja, ali ne vidim tu realizaciju i djelovanje tog savjeta, ako je uopće formiran. U proteklom periodu nisam vidio, niti čuo da je općinska vlast izradila bilo kakav plan posjete našim privrednim subjektima koji egzistiraju na našoj općini, nisam vidio, a ni čuo da je Općinska vlast posjetila neki od privrednih subjekata pa se upoznala sa problemima koji iste opterećuju, pa da se u tom pravcu pokuša napraviti jedan plan djelovanja prema većim nivoima kako bi se otklonile barijere koje ometaju naše privredne subjekte posebno one koji svoje proizvode izvoze van granica naše zamlje. Ništa vlast nije konkretno uradila da pomogne jednom od ovdašnjih privrednih subjekata koji ima problem sa otpadom, a čiji problem dobrano utiče i na prozvodnju i na radna mjesta, mada to mnogi negiraju ali je to tako. Ništa vlast ne čini da drugom ovdašnjem subjektu koji ima probleme sa izvozom svojih proizvoda  zbog nemara državnih institucija, makar pokuša pomoći jednim dopisom prema većim nadležnim instancama da se preduzmu odgovarajući koraci ka rješavanju ovih i sličnih pitanja, jer kako kažu iz tog subjekta situacija je alarmanta te je oko 70 –tak, ljudi na ledu zbog nemogućnosti izvoza u nama susjedne države, a kamoli da se organizuje posjeta tom subjektu i sl. Identičan je odnos prema gotovo svim subjektima, osim  subjektima koji su svsredno pomagali igranke i druge predizborne manifestacije.

Umjesto navedenog vlast obilazi Tursku, nadajući se nekom investitoru. Dok se Turci smiluju bojim se da ovi naši skroz ne propadnu. Možda bi se neko od investitora i našao,  da lokalna vlast konačno počne rješavati pitanje novih Industrijskih zona u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast, te da se konačno ta zona počne graditi na neiskorištenoj Općinskoj zemlji. Općina bi za formiranje industrijskih zona putem kojih bi se privukli eventualni investitori trebala da uradi sljedeće: U fazi pripreme osnivanja zone potrebno je izvršiti sljedeće aktivnosti: edukacija o značaju poslovnih zona za razvoj lokalnih zajednica, određivanje lokacije pogodne za izgradnju poslovne zone, odluka o osnivanju poslovne zone, osiguranje sredstava za planiranje i izgradnju poslovne zone, izrada studije izvodljivosti, uključivanje komunalnih, elektro-energetskih, telekomunika-cijskih poduzeća u aktivnosti planiranja i izgradnje poslovne zone, izrada regulacijskog plana,  osnivanje operatora zone kao samostalnog poduzeća ili prijenos zadataka općinskom organu izrada projektne dokumentacije i pribavljanje građevinske dozvole,  otkup zemljišta (ako se radi o privatnom zemljištu), izrada studije opravdanosti, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, omogućavanje da se na jednom mjestu dobiju sve potrebne informacije o mogućnostima i uvjetima ulaganja u zoni kao i pribavljanje svih neophodnih dozvola. Ne vidim da je ovo bio problem kompletirati u proteklim godinama, pa tek onda razgovarati o poticajima za industrijske zone sa viših nivoa vlasti i privlačenju stranih investicija. Da se gore navedeno mora ispuniti kako bi se nečemu mogli nadati, dobro znaju sadašnji, a znali su to i prijašnji vlastodršci, koji dolaze iz istih redova pa tako za neuspjehe u ovom dijelu krivicu snose podjednako, jer su uvijek bili suvereni vladari Općine Visoko. Posljedice, prije svega nerada i ličnih prepucavanja, zatim maćehinski odnos prema privredi,  posebno se osjeti na Birou za zapošljavanje koji je iz dana u dan  sve puniji.

Ako nema investcija onda je nažalost dobro došla i sadaka. Jedina pozitivna stvar koju smo dobili od ove vlasti i braće iz Turske je ambulanta u Donjem Moštru. Ljudski se je nadati, pa se imi nadamo da će iza ambulante doći i neka investicija, do tada preporuka da čuvamo ono što još zdravo i pozitvno od privrede imamo.

Nisu reformisti u  svojim strateškim pravcima zaboravili ni lokalnu upravu, Javni sektor i infrastrukturu. Ono što su reformsti trebali objasniti prvo sebi a onda i građanima je taj termin elektronske uprave, odnosno što to znači, pa tek onda  krenuti u realizaciju iste. Do tada dragi moji sugrađani morat ćemo još dugo stajati u redovima da bi dobili različite papire i potvrde. U silnim obećanjima i programima posebno mjseto zauzimaju MZ-e kao inicijativna kapsla za pokretanje mnogih inicijativa, međutim, kako očekivati efikasniji rad MZ-a, ako je i ono malo crkavice namijenjene za rad savjeta dokinuto

Pitanje ekologije je trenutno svedeno samo na pukušaj „sanacije“ deponije u Očazima, putem koje će  reformisti pokušati da pod plaštom sanacije uz obečanja izgradnje sportsko rekreativnog centra sa jedinstvenim nazivom u svijetu „Deponija“, zatim konačnog rješavanje pitanja vode u podružnicama Donja Zimča i Gonja Zimča i nekim drugim infrastrukturnim projektima, pokušaju privoliti građene MZ Zimča a prije svega podružnice Gornje Moštre koja je najviše izložena negativnom uticaju deponije na zdravlje ljudi da im dopuste ponovno odlaganje smeća. Za sanaciju reformatori nemaju  projekt, obezbjeđena sredstva u budžetu, ne znaju period u kojem bi trebali završtiti sanaciju i sl. Sve sumnje u jednu kvalitetnu i pravu sanacije potvrdili su iz nadležne Općinske službe u svom odgovoru na viječnićko pitanje, a koje se odnosilo na deponiju Očaze, u kojem su potvrdili sve predhodno navedeno. Dakle, MZ-a Zimča i deponija Očazi u narednom periodu, ponovo bi mogle biti sredstvo velikih ušteda novca u budžetu uz minimalna ulaganja u infrastrukturu u odnosu na sredstva koja se troše na odlaganje otpada na Moščanicu. Istini za volju, reformisti su uspjeli isprositi tri kamiona smećara od braće iz Turske, koji bi trebali unaprijediti rad JKP Visočica.  Kamioni nisu u funkciji, iako su za njih uredno plaćene sve dadžbine državi. Bez obzira na silnu transparentost koja vlada na našoj Općini niko, ništa ne zna o navedenim kamionima i njihovim statusom. Ono što sigurno znamo je, da jedan stoji ispred Vatrogasnog doma, a druga su dva kažu bolje upučeni u garažama istog doma. Reformu javnog sektora reformisti su najavili na 6. sjednici Općinskog vijeća neusvajanjem Izvještaja o radu  javnih preduzeća i ustanova, kojima rukovode nepodobni direktori i članovi upravnih i nadzornih odbora. Odmah zatim podanici u Općinskom vijeću su usvojili historijski akt pod nazivom  „Nacrt reforme javnog sektora“ koji je nerealan i naostvariv posebno ako se uzme način na koji to reformatori žele.

Oličenje (ne)transparentnosti i neprincipijelnosti redizajnirane SDA je Općinski budžet. Naime, ako se sjećate, a za one koji su to zaboravili  želim da javnost podsjetim da je ista ova SDA ili bolje reći struja koja je podržavala današnje rukovodstvo,  radila sve da se budžet za 2012. godinu koji je iznosio 10.092.000 KM, ne usvoji uz obrazloženje da je nerealan i neostvariv. Za nepunu godinu dana, ista struja koja je rušila budžet za 2012. godinu, u još težim društveno-privrednim okolnostima usvaja budžet za 2013. godinu u iznosu od 11.963.000 KM. što je za gotovo dva milona više u odnosu na budžet putem kojeg su pokušali rušiti svog nekada stranačkog kolegu i načelnika kojeg su svesrdno pomogali gotovo cijelim njegovim madatom. Posebno zabrinjavajuća  činjenica su prevelika ovlaštenja koja je sebi uzela aktualna načelnica u smislu raspodjele budžetskih sredstava. Vlast je odlučila da novce iz hazne koju svi punimo dijeli putem javnih poziva, tj da se tek nakon aplikacija odredi kome će se novci dodijeliti. Ne mislim, da će takva raspodjela biti nepoštena ili nezakonita, ali svakako nije transparenta i ostavlja uvijek prostor za sumnju i špekulaciju. Obećavali su reformisti transparentnost, kako u trošenju, tako  i punjenju budžeta. Do danas nisam primijetio obećanu budžetsku transparentnost. Porezni obveznici, građani, nevladin sektor, sportski klubovi, udruženja građana itd., danas na zvaničnom portalu ne mogu provjeriti kakvo je stanje našeg buđete odnosno kako se puni i kako i gdje se troši. Ono što se nazvanično zna, da se buđet ne puni planiranom dinamikom, te je sve izvjesni rebalans koji će nažalost za posljedicu imati smanjenje budžeta. Obzirom da nemamo zvaničnih informacija ostaje da čekamo šta će se desiti. Ne mogu, a da ne primjetim da su u budžetu značajno povećana sredstva za obilježavanje praznika i drugih značajnih datuma u narodu poznatije kao slikanje. Ono što daje posebno negativanu sliku ovoj redizajniranoj vlasti je činjenica da po svaku cijenu žele da ovladaju svim segmentima društva, što vodi jednoumlju. Najbolji primjer je odnos prema djeci  koja su se demokratskim putem, potpisivanjem peticije  borila za svoja prava tj. protiv smanjenje praticipacije, odnos prema svima koji su dali podršku toj djeci.

Želja za upravljanjem i dominacijom pod svaku cijenu ogleda se i u politčkoj trgovini koju su reformatori uveli kao novu praksu u političkom životu Visokog, kako bi imali apsolutnu vlast nad lokalnim parlamentom, s ciljem donošenja i usvajanja dokumenata koji su po volji i želji pojedinaca iz redova reformista.

Naj gore od svega, je činjenica da se u Visokom danas pitaju samo pojedinci koji nisu dorasli zadatku koji se zove vođenje naroda. Podsjećam reformatore da se lideri rađaju, a ne stvaraju nazor  po stranačkim i drugim jazbinama.

Na kraju, na osnovu trenutnog stanja na Općini zaključujem da se predizborni strateški ciljevi koji su ponuđeni kao spas Općine i sam program rada i zacrtanih politika Načelnice, koje je usvojilo i Općinsko vijeće Visoko, ne ostvaruju planiranom dinamikom. Pa je stoga upitno da li će sve zacrtano i obećano moći realizirati, Ako me pamćenje dobro služi govorio sam o tom nerealnom programu rada za koji bi bio najsretniji da se može ralizovati, ali obzirom da ste ga usvojili i pompezno najavili, prihvatite i kritike ako ga ne realizujete. Najveće posljedice treba da snose vijećnici koji samo klimaju bez ikakve analize onoga o čemu klimaju. Dok oni klimaju mi se kočimo i propdamo. Nadam se da će taj trend biti zaustavljen i da će svi oni iz vlasti shvatiti da ova pisanja nisu zlonamjerna, i da će konačno početi prihvatati pozitivnu kritiku.

(Autor teksta: G.L)