Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Visočki teatar apsurda zvani OV Visoko

U zgradi Općine Visoko dana 27.04.2013. godine visočki teatar apsurda zvani Općinsko vijeće odigrao  je još jednu predstavu za narod pod nazivom 6.sjednica Općinskog vijeća Visoko. Scenario i režiju za ovu sjednicu Općinskog vijeća Visoko potpisuje reformatorska uprava OO SDA Visoko. Glavne role u subotnjoj pretstavi, kao i u prethodnih pet predstava koje je odigrao ovaj saziv visočkog teatar zvanog Općinsko vijeće pred visočkom publikom, bili su članovi vijeća koji pripadaju redizajniranoj stranci SDA, potpomognuti sporednim ali vrlo bitnim ulogama nezavisnih vijećnika koji su u svemu nezavisni osim u svojim ulogama koje igraju u Općinskom vijeću, te vijećnici stranke SBIH koji su u svojoj subotnjoj ulozi između ostalih zadaća, imali zadaću da izdaju  svog dugogodišnjeg i istaknutog člana  i direktora jednog od dva komunalna preduzeća na Općini Visoko, što su i uradili, vrlo perfidno i suzdržano, kako to samo oni znaju i umiju. I u ovoj predstavi bilo je „negativaca“ oličenih u ono još malo opzicije što je ostalo u Općinskom vijeću koji su radili protiv glavnih junaka koji vode bitku za „narod“ koji su trebali biti pobijeđeni.

Osnovni zadak glavnih i sporednih glumaca u odigranoj subotnjoj predstavi bio je ne usvojiti izvještaje o radu JP i JU ili da budem precizniji ne usvojiti izvještaje o radu onih JP i JU čije je rukovodstvo nelojalno redizajniranoj visočkoj vlasti. Stranka  SDA i njeni vijećnici, a i svi drugi koji su glasali protiv izvještaja javnih preduzeća pokazali su još jednom svoju neprincipijelnost, jer su prethodnih godina bespogovorno usvajali gotovo identične izvještaje o radu JP i JU. Da me možda neko ni bi pogrešno shvatio sve ono što nije uredu treba presjeći u interesu i za dobrobit cijele općina a samim tim i građana, ali je neke stvari SDA kao suvereni vladar visočke nahije trebala uraditi dosta ranije, pa danas ne bili u gotovo pa bezizlaznoj situaciji.

Neusvajanje navedenih izvještaja za sobom povlači niz reperkusija čiji se rasplet očekuje u narednom periodu, od čega vjerovatno neće biti imuni ni nadležni sudovi koji će morati dati posljednju riječ odnosno odgovoriti na pitanje da li je to sve bilo po zakonu kako to vole kazati ugledni članovi SDA. Ovaj dio zadatka koji se odnosio na rušenje neistomišljanika glavni akteri ove predstave su kvalitetno odradili bez odstupanja od utvrđenog scenarija i režije. Taj scenario i režiju nisu uspjeli poremetiti ili izmjeniti ni „negativci“, koji su to pokušavali u skladu sa svojim mogućnostima.

Subotnja predstava je imala  svoj zaplet i kuluminaciju. Naime, kao grom iz vedra neba kao nova tačka dnevnog reda 6. sjednice na usvajanje je  došao historijski dokument za građane Općine Visoko pod nazivom „ nacrt smjernica reforme javnog sektora Općine Visoko“.

U tekstu pod nazivom „Spisak nerealnih želja“  koji je objavljen na ovom sajtu iznio sam nekoliko svojih razmišljanja o usvojenom nacrtu, te ukazao na neke stvari koje su po meni najizvjesnije da će se desiti u narednom periodu, iskreno očekujući da će ostala lokalna javnost mislim na privredne subjekte, nevladin sektor, savjete MZ-a itd., reagovati na ovaj prijedlog, sa nekim svojim prijedlozima ili stavovima.

Nažalost  moja iščekivanja su bila uzaludna, jer  niko od navedenih zvanično nije reagovao, s tim da su nezvanične reakcije zaista žestoke, a posebno zbog činjenice da bi vodovodna i kanalizaciona mreža u vangradskim naseljima mogla u narednom periodu doći pod skute nekog budućeg, novog JKP-a koje će se baviti ovom djelatnošću.

Naime, ad hoc usvajanje bilo kakvog dokumente koji podrazumjeva cjelokupnu refomu javnog sektora bez prethodne kvalitetne i dubinske analize trenutnog stanja ovog sektora, zatim bez sagledavanja stvarnih potreba građana i privrede, te utvrđivanja stvarnih mogućnosti za realizacijom zacrtanih reformi, predstavljaju u najmanju ruku neozbiljan i neodgovoran potez zakonodavne vlasti na čelu sa redizajniranom SDA, te ukazuju na akutno neznanje u vođenju jednog organa uprave, nezrelost i nespremnosti za donošenje velikih odluka bitnih za život lokalne zajednice, te nedovoljno poznavanje nadležnosti i kompletne zakonske regulative kojom su regulisane oblasti navedene u dokumentu o reformi javnog sektora.

Kao primjer navodim prijedlog za formiranjem novog JP koje bi se bavilo upravljanjem općinskom imovinom, koje bi trebalo  u narednom periodu donosti pare u budžet naravno preko leđa građana u smislu „naplaćaivanja“ svakog ulaska u grad kroz različite namete.

Prije donošenja jedne ovakve odluke o osnivanju  JP, a posebno preduzeća koje bi se bavilo upravljanjem općinskom imovinom bilo bi neophodno utvrditi javni interes na što obavezuju odredbe Zakona o javnim preduzećima FBIH, zatim izraditi jedan elaborat koji bi pokazao ekonomsku opravdanost odnoso isplativost osnivanja jednog ovakvog preduzeća u budućnosti, te sagledati pravni okvir koji se odnosi na imovinu koja je u državnom vlasništvu odnosno kako i na koji način prenijeti imovinu Općine na jedno preduzeće, odnosno da li se to uopće može uraditi u skladu za pozitivnom zakonskom legislativom koja reguliše ovu oblast, te šta bi to u budućnosti značilo, ako se ta imovina prenese na jedno JP, a koje bi se prema važećoj legislativi moglo privatizovati. Šta bi u tom slučaju bilo sa tom državnom imovinom kajom bi eventualno upravljaolo to Javno preduzeće? Da li je ovaj dokument ustvari uvod u početak privatizacije zdravih dijelova javnih preduzeća i javnog dobra u Visokom po uzoru na pokušaj kupovine “Visokogasa” za čiju privatizaciju su prije nekoliko godina u istom tom Vijeću glasali tada upravo isti ovi koji su sada direktna vlast i koji uz uzdah “hvala Bogu” konstatuju da odlukom Suda “Visokogas” ostaje Općinski. Do kada? Možda do momenta kada se Unis Fagas umori od trke po sudovima i dok se ne pojavi neko “naš”?

Ako dođe do konačne realizacije usvojenog  nacrta, njegove posljedice prvo će osjetiti općinski budžet, obzirom da su nacrtom predviđena  nova ugodna budžetska radna mjesta.

Na koncu pitam sve da li je uopće interes građana da općinskom imovinom upravlja jedno preduzeće i pojedinci u tim preduzećima, ili bolje reći lideri politićkih stranaka, ako  za tu namjenu imamo stručne službe u Općini koje se brinu o imovini i istu štite. Logičnije, svrsihodnije, i lakše bi bilo unaprijedtiti rad tih službi koje već imaju prije svega ljudske i materiajlne resurse za upravljanjem i unapređenjem općinske imovine, osim ako su aspiracije reformatora isključivo usmjerene na direktno posjedovanje i upravljanje općinskom imovinom preko svojih podređenih.

Na sjednici je usvojeno nekoliko odluka i zaključaka i u interesu građana, ali su sjednicom uglavnom dominirala stranačka prepucavanja.

Do sljedeće pretstave iz visočkog teatra zvanog Općinsko vijeće živi i zdravi bili.

(Autor teksta: G.L)