Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Završena 6. sjednica općinskog vijeća Visoko

altNakon obrađenih devet tački dnevnog reda te pauze koja je nakon toga uslijedila, na red šeste sjednice OV Visoko stigle su i posljednje dvije tačke dnevnog reda, nakon kojih je i završena ova u nekim trenucima burna sjednica. Od sedam Javnih ustanova, njih 5 je dobilo povjerenje vijeća, odnosno usvojeni su izvještaju dok za dvije ustanova to nije bio slučaj. I posljednja 11.tačka dnevnog reda, nakon izvještaja i glasanj je usvojena sa 13 glasova ZA i 9 SUZDRŽANIH, a to je ujedno bila i posljednja tačka dnevnog reda današnje sjednice.

10. Izvještaji o radu javnih ustanova i o radu upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova u 2012. godini:

1. JU Centar za kulturu i edukaciju Visoko,

2. JU Centar za socijalni rad Visoko,

3. JU Dom zdravlja Visoko,

4. JU Gradska biblioteka Visoko,

5. JU KSC Mladost Visoko,

6. JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko,

7. JU Zavičajni muzej Visoko.

IZVJESTILAC: Fehim Memić, pomoćnik načelnice

1.JU Centar za kulturu i edukaciju Visoko

Sa 23 glasa ZA usvojen je Izvještaj o radu ovog centra.

2.JU Centar za socijalni rad Visoko

Sa 23 glasa ZA usvojen je Izvještaj o radu ovog centra.

3. JU Dom zdravlja Visoko

Sa 15 SUZDRŽANIH glasova i 8 ZA nije usvojen Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Visoko.

4. JU Gradska biblioteka Visoko

OV je usvojilo Izvještaj o radu JU Gradska biblioteka za 2012.godinu sa 23 glasa ZA.

5. JU KSC Mladost Visoko

Sa 12 glasova ZA i 11 PROTIV nije usvojen Izvještaj o radu KSC Mladost Visoko

6. JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

Izvještaj usvojen sa 23 glasa ZA.

7. JU Zavičajni muzej Visoko

Izvještaj je usvojen sa 23 glasa ZA.

Na kraju donošenja Izvještaja i glasanja, doneseni su i zaključci koji će u narednom periodu biti realizovani, a vezani su za rad Javnih ustanova, Nadzornih i Upravnih odbora u tim ustanovama, nakon toga je i zatražena pauza od strane kluba vijećnika SDP-a, a nakon pauze iz SDP-a su tražili da se o svakom zaključku pojedinačno glasa, jer na način na koji se radi, iz SDP-a smatraju da je mimo pravila Poslovnika.

Zaključak da OV prihvata mandate koji su stavljeni na raspolaganje OV-u je prihvaćen sa 16 glasova ZA i 7 PROTIV.

Zaključak kojim se ovlašćuje općinska načelnica da u roku sedam dana provede proceduru imenovanja novih upravnih odbora prihvaćen je sa 16 glasova ZA i 7 SUZDRŽANIH.

Ostali zaključci vezani za ovu tačku dnevnog reda su usvojeni jednoglasno.

11.Nacrt smjernica reforme javnog sektora općine Visoko

Sa 13 glasova ZA i 9 SUZDRŽANIH usvojena predložena odluka i predloženi zaključci vezani za ovu odluku, odnosno nascrt smjernica reforme javnog sektora Općine Visoko. Na kraju sjednice se pristutnima obratio i vijećnik Mirza Ganić koji se zahvalio svima na dosadašnjem radu i saradnji te istakao kako napušta Općinsko vijeće i prelazi u kantonalnu skupštinu, umjesto Ganića u vijeće ulazi Zlatko Handžić.