Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Anti – stigma kampanja

altUdruženje „Damar omladine” obavještava javnost da je uzelo učešće i postalo partner na projektu  „Prevencija stigme – poboljšanje mentalnog zdravlja u zajednici”, koje implementira Udruženje PROI, a u okviru kojeg je planirana izrada i implementacija antistigma kampanje. Glavni cilj antistigma kampanje je razvijanje pozitivne percepcije i podizanje nivoa znanja o mentalnom zdravlju i poremećajima mentalnog zdravlja. U okviru tematske cjeline -Funkcija i značaj uspostavljanja saradnje u kreiranju i implementaciji antistigma kampanje- usaglašeno je da u sadržaju kampanje treba voditi računa o raznolikosti populacija svake od partnerskih organizacija i izbjeći miješanje populacija tj. krajnjih korisnika sa kojima organizacije rade. Drugim riječima, prilikom kreiranja same kampanje treba se voditi onim što je za sve populacije zajedničko, a to je stigma koja se veže za mentalno zdravlje i poremećaje mentalnog zdravlja. Nakon radnog sastanka slijedi izrada Memoranduma o saradnji kojim se potvrđuje partnerstvo u izradi i implementaciji antistigma kampanje, te provođenje on-site posjeta predstavnika Udruženja PROI svakoj od partnerskih organizacija sa ciljem potpisivanja Memoranduma i zvaničnog uspostavljanja partnerstva (maj 2013.); održavanje permanentne komunikacije i konsultacija sa partnerskim organizacijama u procesu izrade nacrta antistigma kampanje i periodično provođenje konsultativnih sastanaka u svrhu usaglašavanja o nacrtu antistigma kampanje (maj – jun 2013.). Nakon finaliziranja nacrta antistigma kampanje (kraj juna – početak jula 2013.) planiran je rad na pripremi materijala za antistigma kampanju koja će biti realizovana u oktobru 2013. godine.

Udruženje „Damar omladine” će blagovremeno obavještavati o svakoj aktivnosti koja se bude vodila u sklopu pomenute kampanje.