Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Uspjeh učenika OŠ “Alija Nametak” Buci, Visoko

Dana 18.4.2013. godine je održano općinsko takmićenje iz prve pomoći, gdje su učenici ove škole osvojili zavidno drugo mjesto. Ekipu OŠ „Alija Nametak“ su činili Džafić Semina, Sudžuka Dženeta, Alihodžić Medžida i Sudžuka Minela uz pratnju nastavnice Imamović Bisere.

Ali uspjehu ove škole nije kraj, odmah 20.4.2013. godine, učenici ove škole ponovo osvajaju diplome. Tako je na kantonalnom takmičenju iz fizike, koje je održano u Kaknju, učenica VIII razreda OŠ „Alija Nametak“  Sudžuka Dženeta  uz pratnju nastavnika Zukić Izeta osvojila 2. mjesto i time se plasirala na federalno takmičenjeiz fizike.

OŠ „Alija Nametak“ Buci je škola sa malim brojem učenika,  ali ipak sa velikim postignutim rezultatima.