Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

U subotu 6. sjednica Općinskog vijeća Visoko

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko (Službeni glanik općine Visoko, broj 7/08 i 6/11), a u smislu odredaba o otvorenosti sastanaka za javnost, Općinsko vijeće Visoko izdaje obavijest. Obavještava se javnost da će se 6. sjednica Općinskog vijeća Visoko održati 27.4.2013. godine (subota) u velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 9 sati. sa slijedećim

Dnevnim redom:

1. Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Visoko,

2. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o obrazovanju Kolegija Općinskog vijeća Visoko,
IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

3. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana poslovne 
zone ,,Ozrakovići” Visoko,
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

4. Nacrt odluke o izmjeni namjene i sadržaja dijela prostora 
Regulacionog plana ,,Prijeko” Visoko,
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

5. Prijedlog odluke o organizovanju Javne ustanove za predškolski 
odgoj i obrazovanje Visoko,
IZVJESTILAC: Fehim Memić, pomoćnik načelnice

6. Prijedlog plana aktivnosti na uspostavljanju i realizaciji projekta 
grijanja općine Visoko iz Termoelektrane Kakanj,
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

7. Prijedlog zaključka o davanju uslovne saglasnosti Agenciji za 
privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za prodaju nekretnina 
“Velepromet Maloprodaja” d.d. sa p.o. Visoko,
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

8. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju ovlašćenja Općinskoj 
načelnici za zaključenje ugovora o kupovini nekretnina u svrhu 
rekonstrukcije lokalne ceste Kodžilo-Brezovik,
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

9. Izvještaji o poslovanju javnih preduzeća, o radu nadzornih odbora 
javnih preduzeća i o radu skupština javnih preduzeća u 2012. godini i 
davanju smjernica predstavnicima Općine u skupštinama javnih preduzeća 
za održavanje slijedeće skupštine javnog preduzeća:
1. JKP Gradska groblja Visoko,
2. JKP Visočica Visoko,
3. JP Veterinarska stanica Visoko,
4. JP Radio i televizija Visoko,
5. Društvo Visokogas Visoko,
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

10. Izvještaji o radu javnih ustanova i o radu upravnih i nadzornih 
odbora javnih ustanova u 2012. godini:
1. JU Centar za kulturu i edukaciju Visoko,
2. JU Centar za socijalni rad Visoko,
3. JU Dom zdravlja Visoko,
4. JU Gradska biblioteka Visoko,
5. JU KSC Mladost Visoko,
6. JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko,
7. JU Zavičajni muzej Visoko.
IZVJESTILAC: Fehim Memić, pomoćnik načelnice

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

I- KOMISIJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I EKOLOGIJU
Održaće sjednicu 22.4.2013. godine (ponedjeljak) u 13 sati
II- KOMISIJA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Održaće sjednicu 22.4.2013. godine (ponedjeljak) u 14 sati
III- KOMISIJA ZA STATUT I PROPISE
Održaće sjednicu 23.4.2013. godine (utorak) u 13 sati
IV- KOMISIJA ZA BUDŽET, FINANSIJE I EKONOMSKA PITANJA
Održaće sjednicu 23.4.2013. godine (utorak) u 14 sati

PREDSJEDAVAJUĆA
Općinskog vijeća Visoko
Mirela Mateša Bukva, s.r.