Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona sa 108. sjednice

altNa 108. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona usvojen je Program izrade planskih dokumenata na području Kantona za period 2013-.2016, koji će izraditi Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje. Ovi planovi odnose se na prostorno uređenje svih općina s područja Kantona te će zahtijevati ne samo znatna finansijska sredstva već i dodatne poslove i aktivnosti Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša i Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje. S tim u vezi, pomenuti Zavod dao je i izjašnjenje na zahtjev Općine Visoko za izradu Urbanističkog projekta – Centar u kome je objašnjeno da će se prvo raditi prostorni planovi širih cjelina, odnosno općina, pa tek onda pojedinih dijelova tih općina.

Vlada je primila na znanje zapisnike unutarnjih revizora Ministarstva finansija koji su izvršili reviziju poslovanja Kantonalnog zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu i Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo. Oba zapisnika bit će poslata na mišljenje Kantonalnom tužilaštvu.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada je izmjenila Odluku o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-gabra na lokalitetu Karaula, Općina Olovo dodijeljene firmi „H.i H.” Živinice zbog promjene površine eksploatacionog polja. Iz ovog Ministarstva također je predloženo da se odobri 49.650 KM za dovršetak puta kroz naselje Neprivaj u Općini Vareš i to iz sredstava kantona dobijenih od koncesija. Na ovoj sjednici Vlada je imenovala Nurudina Smajlagića za punomoćnika državnog kapitala za Skupštinu prvirednog društva „Natron Hayat”.

Na kraju, za povratnike Ivicu Marinčića i Bajru Musića u naselja Liješnica i Kopice odobreno je 3.496 KM na ime pomoći za priključak na elektrodistributivnu mrežu.