Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Sastanak predstavnika Foruma mladih SDP-a Visokog, Kaknja, Zenice i ZDK

Danas je u Visokom održan sastanak predstavnika Kantonalnog odbora Foruma mladih SDP-a Zeničko-dobojskog kantona sa predstavnicima Foruma mladih Visoko, a sastanku su prisustvovali i predstavnici Foruma mladih iz Kaknja i Zenice.

Tokom sastanka bilo je riječi o aktuelnoj političkoj situaciji i poziciji mladih, sa zaključkom da Forum mladih, kao interesna organizacija unutar Socijaldemokratske partije, mora istrajati u borbi za prava mladih te konstruktivno djelovati u iznalaženju rješenja za poboljšanje statusa mladih, uz pohvale za nedavnu organizaciju Okruglog stola o zapošljavanju te stalnom zauzimanju za prava studenata u Visokom.

Uz razmjenu iskustava sa kantonalnog niova, odnosno iz Kaknja, Zenice i Visokog, bilo je riječi i o pripremama za predstojeću Izbornu konvenciju Foruma mladih SDP-a Zeničko-dobojskog kantona.

Za naredni period dogovorene su zajedničke aktivnosti na promociji socijaldemokratskih vrijednosti, a vrijedi istaći i da su predstavnici Kantonalnog Foruma mladih SDP-a BiH ZDK, FOM OO SDP BiH Kakanj i FOM OO SDP BiH Zenica, tokom sastanka dali punu podršku aktivnostima Foruma mladih u Visokom.

Forum mladih OO SDP BiH Visoko