Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Adnan Delić: “Žao mi je što je lokalnoj vlasti važniji sastanak mjesnih zajednica od zapošljavanja”

altU prostorijama SDP Visoko danas je održan sastanak s temom zapošljavanja mladih, a kojem su prisustvovali: premijer ZDK Fikret Plevljak, ministar za obrazovanje ZDK Mirko Trifunović, zastupnica Federalnog parlamenta Jasmina Zubić, predsjednik SDP BiH OO Visoko Faruk Salčinović, vijećnici SDP-a u OV Visoko i članovi Foruma mladih u čijoj organizaciji je i upriličen današnji sastanak.

Na samom početku obratio se direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje Kenan Rešo: “Zadovoljstvo mi je danas prisustvovati ovom sastanku i imali smo ambicije upoznati mlade ljude i ljude koji rukovode privrednim kolektivima s time šta su mjere koje u ovoj godini namjerava poduzeti Federalni zavod za zapošljavanje. Mi smo i dosad imali značajne projekte sufinansiranja zapošljavanja kod privrednih subjekata, te jedan manji broj sufinansiranja samozapošljavanja. Ove godine naši planovi su ambiciozniji, namjeravamo sa daleko značajnijim sredstvima sufinansirati privredne subjekte koji su okrenuti zapošljavanju, prije svega mladih ljudi.”

Nakon iznošenja podataka o nezaposlenosti, došlo se do zajedničkih zaključaka da je neophodno što skorije donijeti zakon o obrazovanju odraslih koji bi omogućio otvaranje centara za prekvalifikaciju, što bi u vrlo kratkom periodu omogućilo brzo zaposlenje ne samo u našoj državi već i mnogo šire. Adnan Delić, direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH, istakao je kako je za određenim zanimanjima potražnja u Evropi velika, a da bismo prekvalifikacijom brzo došli do spremnosti da odgovorimo potražnji tržišta rada. Također je naglašeno da poslodavci danas traže isključivo dobro poznavanje posla za koji se aplicira i da višegodišnje školovanje više nije glavni uvjet za zapošljavanje. Roditelji također moraju imati u vidu da ne trebaju forsirati djecu da završavaju fakultete koji su nekada bili jako traženi ali danas je došlo do prezasićenosti tržišta rada tim kadrom.

Ratko Orlandić, direktor JU Služba za zapošljavanje ZDK, iznio je samo neke podatke kada se radi o Službi za zapošljavanje u Visokom: „Evidentirano je 20 socijalnih radnika, a recimo u ZDK ih ima ukupno 50, što znači da je tog kadra u Visokom već previše, a takvih primjera je mnogo. Moraju se pratiti potrebe tržišta rada i poslušati sugestije za odabir određenih zanimanja.”

Veliki problem predstavljaju evidentirani na Birou za zapošljavanje a koji zapravo rade na crno, i pri tome koriste privilegije koje imaju kao što su zdravstvena zaštita i pravo na novčanu nadoknadu.

Inspekcije rada se također trebaju aktivnije uključiti u suzbijanje takve prakse i s višim kaznama onemogućiti poslodavce da zapošljavaju radnike na crno za koje ne plaćaju doprinose.

–  Nažalost, prije svega moram istaći nezadovoljstvo što imamo jako loše uvjete za održavanje ovog sastanka. Znam da je Forum mladih SDP-a tražio salu Općine Visoko za održavanje ovog sastanka, međutim, jasno je da lokalnoj vlasti Općine Visoko održavanje sastanka mjesnih zajednica je puno važnije od  najaktuelnije teme u BiH, a to je zapošljavanje. Jako je važno  da mladi dobiju jasnu sliku o tome u kojem pravcu treba da idu kada se radi o njihovom obrazovanju i potrebama tržišta rada – istakao je Delić i dodao da se nada da će ovakvih sastanaka biti i ubuduće.

{joomplucat:898 limit=18|columns=4}