Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Inicijativu da Parlamentarna skupština BiH obavi raspravu o preprekama i šansama za investiranje u BiH

Na 42. sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, zastupnik Šemsudin Mehmedović je Kolegiju Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputio inicijativu sljedeće sadržine:

Gospodo predsjedavajući, dame i gospodo zastupnici, uvaženi gosti. Ja imam zapravo jednu zastupničku inicijativu. U skladu sa članom 8. Poslovnika Predstavničkog doma ulažem inicijativu da Parlamentarna skupština BiH obavi raspravu o preprekama i šansama za investiranje u BiH, te da vijeće ministara BiH pripremi početni materijala za raspravu.

Naime, ovo je najuže veznao za zapošljavanje nezaposlenih radnika u BiH, te stvaranjem ambijenta za investiranje u BiH prilika je da zapravo napravimo jednu temeljitu analizu u pogledu investiranja, odnosno prilika za investiranje u BiH, te ukoliko postoje prepreke da vidimo koje su, kakve su i ko je odgovoran za njihovo otklanjanje , te da se napravi jedan akcioni plan za otklanjanje takvih prepreka.

Zajednička komisija za ekonomske reforme i razvoj Parlamentarne skupštine BiH je podržala inicijativu poslanika Šemsudina Mehmedovića da Parlamentarna skupština BiH obavi raspravu o preprekama i šansama za investiranje u BiH, te da Vijeće ministara BiH pripremi materijal za raspravu. Kako je rečeno tokom diskusije o predloženoj inicijativi, rasprava o ovom pitanju bila bi prilika da se analizira stanje u ovoj oblasti, da se vidi koje su prepreke za potencijalne investicije i kako da se one otklone. Između ostalog, rečeno je i da bi trebalo na dnevni red staviti cjelinu ekonomske problematike.

Usvojen je zaključak kojim se sugerira kolegijima oba doma PSBiH da zakažu zajedničku, tematsku sjednicu o stanju u oblasti izvoza, zapošljavanja i prevazilaženju prepreka u ovoj oblasti. Također je usvojen zaključak kojim se podsjeća da je ranije već usvojena inicijativa da se na jednoj od sjednica razmatra ekonomska situacija u BiH, kada je usvojen i zaključak da se od Vijeća ministara BiH traži da osigura adekvatan materijal za raspravu. Članovi komisije primili su k'znanju informacije o radu Konkurencijskog vijeća BiH i Vijeća za državnu pomoć BiH.