Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Održan tematski sastanak posvećen poboljšanju međusobne saradnje dva nivoa vlasti

Jučer je u organizaciji Misije OSCE-a u BiH za ministre u Vladi Zeničko-dobojskog kantona i načelnike 12 općina Kantona održan tematski sastanak posvećen poboljšanju međusobne saradnje dva nivoa vlasti. U uvodnoj riječi, Luc Lietaer /Luk Liter/ zamjenik direktora Odjela za ljudske resurse Misije OSCE-a BiH kazao je da je saradnja i bliska komunikacija različitih nivoa vlasti od ključne važnosti za napredak BiH ka evropskim integracijama. Nakon toga, prisutnima se obratio Fikret Plevljak, premijer Zeničko-dobojskog kantona ukratko upoznavši učesnike sastanka sa prioritetima rada Vlade u ovoj godini, te pokrenutim inicijativama za izmjene pojedinih zakonskih akata na federalnom nivou. Obraćajući se načelnicima Općina premijer Plevljak,između ostalog, kazao je:

– Mi smo jedna cjelina, kantonalni i općinski nivo vlasti, bez obzira na ponekad prisutna neslaganja po pojedinim pitanjima, a cjelina smo jer radimo i jedni i drugi u interesu građana općina i našeg Kantona. Imajući na umu taj interes, pokrenuli smo na federalnom nivou inicijativu za izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda smatrajući da je postojeća raspodjela u Federaciji BiH nepravedna. Isto tako, Vlada Zeničko-dobojskog kantona nedavno nije dala saglasnost na Zakon o šumama Federacije BiH niti na Zakon o koncesijama, smatrajući da i jedan i drugi prvenstveno oštećuju općine a potom i Kanton. Molim vas da nas u ovim nastojanjima podržite jer je to u interesu svih nas. Osim toga, u ovoj godini radit ćemo na nekoliko značajnih ulaganja: podržat ćemo izgradnju šest mini hidrocentrala od čega četiri na rijeci Krivaji i dva na općinama Usora i Doboj.-Jug. Pokušat ćemo privui strani kapital u finansiranju modernizacije Kantonalne bolnice Zenica koja je u dosta teškoj finansijskoj situaciji, te ćemo raditi na poboljšanju regionalnih puteva. Uvjeren sam da ćete nas u ovim aktivnostima podržati jer je to prije svega u interesu vaših općina i građana koji u njima žive.

Nakon uvodnih riječi, ministri u Vladi Kantona pojedinačno su predstavili programske prioritete svojih ministarstava a potom su to učinili i načelnici općina. Potom, razgovaralo se o eventulanoj pomoći koju općine očekuju od kantona i načinima ostvarenja projekata započetih na općinskim nivoima. U nastavku sastanka, bilo je riječi o idejama za unapređenje međusobne saradnje, a potom su i predstavnici OSCE-a predstavili svoje planirane programske aktivnosti u 2013. godini.