Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Rješenjem načelnika iz 2010. godine odbijen zahtjev za uklanjanje stare školske kuhinje u Moštru

altNa trećoj sjednici Općinskog vijeća Visoko vijećnik SBB-a Jasmin Omanović tematizirao je ponovo jednu od tabu temu u Šarenim Hanovima, a vezano za OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”. Pitanje vijećnika Omanovića je glasilo:

“Dokle je došlo rješavanje problema ulaza u školsko dvorište OŠ ‘Mula Mustafa Bašeskija’ u Donjem Moštru i obezbjeđenjem sigurnog i adekvatnog prilaza istoj, a što bi se postiglo rušenjem stare školske kuhinje?“

Na ovo pitanje Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline dala je slijedeći odgovor:

OŠ“Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre obratila se dana 08.02.2010.godine ovoj Službi zahtjevom za uklanjanje stare školske kuhinje-pomoćna zgrada u vanprivredi, površine 117m2, u naselju Donje Moštre, općina Visoko, na zemljištu oznaĉenom kao k.ĉ.br.312. u K.O.Moštre.

Rješenjem Općinskog načelnika br.03/1-23-2-27/10 od 19.05.2010.godine odbijen je zahtjev OŠ“Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre za uklanjanje stare školske kuhinje. Na navedeno Rješenje OŠ“Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre je izjavila žalbu Ministarstvu za prostorno uređenje, promet komunikacije i zaštitu okoline ZE-DO kantona Zenica, koje žalbu još nije riješilo.