Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Prijem delegacije Crvenog krsta

altPredsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Sretko Radišić, u prisustvu ministra Ministarstva za rad socijalnu politiku i izbjeglice, Ivice Ćurića  danas se, u sjedištu Skupštine Kantona, sastao sa rukovodstvom Crvenog krsta/križa Zeničko-dobojskog kantona, kojom prilikom se razgovaralo o organizaciji, djelokrugu rada i nadležnostima Crvenog krsta/ križa, problemima u radu u oblasti humanitarnog djelovanja, materijalnoj opremljenosti, kao i mogućnostima i načinima za jačanje ukupnog sistema volonterskog rada i djelovanja Crvenog krsta/križa, te planiranim aktivnostima za naredni period.

Predsjedavajući  Radišić je naglasio da je Skupština Kantona zainteresirana za rad  i aktivnosti Crvenog krsta/križa, te da podržava sve napore i mjere usmjerene s ciljem poboljšanja uslova rada i djelovanja istog,  te da cijeni dosad poduzete aktivnosti Crvenog krsta/križa u pružanju pomoći našim građanima.

Sekretar KO CK Miro Vukelić i Predsjednik Hasan Topalović su informisali predsjedavajućeg Skupštine i ministra Ivicu  Ćurića o aktivnostima i planovima koje sprovodi  CK ZDK. Sastanku je prisutvovao i generalni sekretar Crvenog krsta FBiH , Namik Hodžić.

Napomenuli su da je na federalnom novou donesen Zakon o crvenom/krst križu koji je definisao javna ovlašćenja Crvenog/krsta križa u smislu djelatnosti kao i da je saradnja sa nadležnim ministarstvima ZDK tradicionalno dobra.

Predsjedavajući, kao i ministar Ćurić su dali podršku daljem afirmisanju značaja i uloge Crvenog krsta/križa, te pohvalili njihov doprinos i aktivnosti koje poduzimaju.

Zajednički zaključak sa ovog sastanka je da je ulaganje u humanitarni rad i pomaganje ljudima  ulaganje u budućnost i da predstavlja preventivni vid djelovanja u slučaju nastupanja određenih nesreća, te da zbog toga treba što više jačati ulogu i položaj Crvenog krsta/križa u društvu, te iznalaziti načine i mogućnosti za pružanje pomoći istom.

Stručna služba Skupštine