Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Općina Visoko nema uspostavljen sistem naplate parkinga

altNa prošloj, 3. sjednici OV Visoko vijećnik SDP-a i bivši predsjedavajući Vijeća Dalibor Tomičić postavio je vijećničko pitanje vezano za eventualnu izgradnju parking prostora te o načinu naplate parkinga u Visokom trenutno, obzirom da postoje dijelovi gdje se parking i naplaćuje ili bar pokušava naplatiti.

Općinski vijećnik Dalibor Tomičić postavio je sljedeće vijećničko pitanje:”Da li Općina Visoko ima u planu izgradnju modernog parking prostora u Prijekom gdje bi se vršila naplata, te na osnovu kojih propisa se trenutno vrši naplata parking prostora u Visokom, uključujući parking prostore u privatnom vlasništvu?”

Na postavljeno vijećniĉko pitanje dobio je odgovor od nadležne službe:

Općina Visoko u 2013. godini nije planirala izgradnju parking prostora na području Općine i nema uspostavljen sistem naplate korištenja parking prostora.

Samim tim ukoliko vam neko u Visokom pokuša naplatiti parking prostor znajte da se radi o nelagelnom parkingu i pokušaju naplate, te isti ignorišite.