Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Mirza Hajrić: “U svim razvijenim zemljama plaća se naknada za korištenje muzike u objektima”

Zakon o zaštiti autorskih prava i njegova primjena, bila je tema današnjih razgovora u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) predstavnika Asocijacije muzičkih stvaralaca Sarajevo sa predstavnicima MUP-a i Uprave za inspekcije ZDK. Direktor Asocijacije Mirza Hajrić kazao je da je svrha sastanka preciziranje načina pristupa inspekcija i policije ugostiteljskim objektima i drugim korisnicima muzičkih djela u zaštiti autorskih prava u muzičkoj umjetnosti.

“Provođenje Zakona o autorskom i srodnim pravima je među važnijim elementima u pristupanju Bosne i Hercegovine Evropskoj Uniji. U svim razvijenim zamljama sklapaju se ugovori i plaća naknada za korištenje muzike u objektima i na javnim mjestima. Cilj nam je da muzički stvaraoci sa ovih prostora uživaju prava koja im i pripadaju”, kazao je on.

Načelnik Sektora uniformisane policije MUP-a ZDK Semir Šut rekao je da je policija spremna da sarađuje sa Asocijacijom muzičkih stvaralaca.