Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Nema pomaka u poboljšanju statusa zdravstvenih radnika

Ministarstvo zdravstva Zeničko dobojskog kantona /ZDK/ organizovalo je u Zenici sastanak sa predstavnicima Sindikata zdravstvenih radnika i Sindikata ljekara, direktorima zdravstvenih ustanova, te predstavnicima općina, kao osnivača zdravstvenih ustanova.

Od štrajka upozorenja početkom decembra 2012. godine, nije došlo ni do kakvog pozitivnog pomaka u rješavanju materijalno-socijalnog polažaja zaposlenih u zdravstvu na području ovog kantona, izjavio je dr. Esad Hasaničević, predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata zdravstvenih radnika ZDK.

-Naš zahtjev za povećanjem cijene satnice nadležni ocjenjuju nerealnim, a mi smo spremni odustati od njega ako nije došlo do povećanja troškova života, istakao je Hasaničević.

Prema njegovim riječima, pregovori sa vladom ZDK i ministarstvom zdravstva nisu donijeli nikakav napredak, dijalog je iscrpljen i navjerovatnije na redu generalni štrajkovi i tužbe.

-Bojim se tihog štrajka, što je najpogubnije za društvenu zajednicu, dodao je Hasaničević.

Predsjednik Sindikata ljekara u Kantonalnoj bolnici Zenica, Kasim Spahić je ukazao, da je odavno evidentan problem nedostatka ljekara kao i tendencija slabljenja interesa za studij medicine. Kako je rekao, u posljednjih godinu dana zeničku bolnicu napustilo je 5 perspektivnih mladih ljekara.

Ministrica zdravstva ZDK, Senka Balorda je ukazala da je socijalni dijalog sa sindikatima aktuelan od septembra prošle godine, ali da se realno teško može udovoljiti zahtjevu za povećanjem plata.

-Nažalost, slab je odziv na ovaj sastanak od strane načelnika,kao najodgovornijih,pri čemu općine i inače izdvajaju mala sredstva za oblast zdravstva, kazala je ministrica zdravstva, Senka Balorda.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja,Senaid Begić je naglasio,da je stanje u zdravstvu veoma teško,prijeti urušavanje sistema,pri čemu je jedan od razloga veliki dug privrednih sistema za doprinose.

-Iako je u januaru ove godine ubrano 11,9 miliona maraka,što je za 2 miliona više nego u istom mjesecu prošle godine,to je nedovoljno za pokriće svih zahtjeva, rekao je Begić. Deficit Zavoda krajem 2012. godine iznosio je oko 20 miliona maraka.

Zakjlučci sastanka u sjedištu ZDK bit će upućeni resornom federalnom ministarstvu i strukovnom sindikatu.

RTV Zenica/Visoko.co.ba